W Szpitalu Okulistycznym Ryugyong podjęto ponad 11 500 operacji oraz ponad 1 600 operacji wymagających ultranowoczesnych technologii.

Pracownicy medyczni z powodzeniem przeprowadzili ponad 910 operacji za pomocą fakoemulsyfikacji zaćmy w oparciu o rodzime technologie.

Opracowano nowatorskie metody operacyjne w sekcji okulistycznej, które zapewniają pacjentom z chorobami oczu odzyskać wzrok.

Szpital przechowuje obecnie ponad 150 000 danych w elektronicznej bibliotece dotyczących chorób oczu i w nowatorski sposób wprowadził informatyzację okulistycznej służby medycznej.