Kim Chaek jest jednym z rewolucjonistów, którego historia życia stanowi przykład dla pokoleń. Był to prawdziwy rewolucjonista, towarzysz broni, który cechował się największą lojalnością wobec Wielkiego Wodza Kim Il Sunga, z całego serca i przez całe życie służąc rewolucyjnej sprawie.

Podążał za ideą, polityką i linią przedstawionymi przez Kim Il Sunga i poświęcił całą swą mądrość i energię w celu realizacji zadań, niezależnie od tego, jak trudna byłaby ich realizacja. W tamtych czasach przeprowadzał dokładnie wszystkie zlecone przez Kim Il Sunga zadania, czasem spędzając zimne, deszczowe noce na deszczu, a czasem w pocie czoła ciężko pracując przed gorącym hutniczym piecem. Tworząc przemysł zbrojeniowy we własnym, koreańskim stylu, skorzystał z twórczej mądrości i patriotycznego entuzjazmu techników i pracowników. Pod hasłem samodzielności utworzył pistolet maszynowy, czyniąc wielkie kroki budowy niezależnego przemysłu obronnego kraju. Kim Chaek zmarł 31 stycznia 1951 roku podczas zaciętych walk w Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej.

Kim Il Sung podjął wszelkie środki, aby pamieć o wielkim bohaterze tych czasów, Kim Chaeku pozostała na zawsze. Wybudował brązowy posąg, nazwał miasta, zakłady przemysłowe, instytucje edukacyjne jego imieniem, gloryfikując jego szlachetne życie i wyczyny, które na zawsze zapisały się w historii Narodu.

Kim Chaek z Prezydentem Kim Il Sungiem

Kim Chaek z Prezydentem Kim Il Sungiem

Kim Il Sung posiadał wiele zdjęć, które przechowywane były w różnych instytucjach, niemniej jednak, osobiście przechowywał fotografię przedstawiającą Go w towarzystwie Kim Chaeka. Fakt ten pokazuje, że Kim Il Sung nigdy nie zapomniał o tym, kim był Kim Chaek, jego najwierniejszy towarzysz broni.

Również dzisiaj, w Socjalistycznej Korei idea Kim Chaeka jest nieśmiertelna. Jest on wzorem prawdziwego rewolucjonisty, bezgranicznie lojalnego wobec Wodza i Partii, Ojczyzny i Ludzi dzięki służbie Wielkim Ludziom.