System służby zdrowia funkcjonujący w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej posiada pewne charakterystyczne dla siebie cechy.

Po pierwsze opieka zdrowotna jest darmowa. W kraju tym masy pracujące: robotnicy, rolnicy, żołnierze i intelektualiści są uprawnieni do opieki zdrowotnej niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania, stanowiska oraz jakości i ilości wykonywanej pracy. Ponieważ system jest powszechny, wszyscy żyją nie martwiąc się o leczenie. Dodatkowymi przywilejami cieszą się dzieci, kobiety ciężarne i matki karmiące.

Ludzie bezpłatnie korzystają z wszelkiego rodzaju usług medycznych: badań, terapii, szczepień, zabiegów operacyjnych, usług okołoporodowych itp. w szpitalach wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny, a więc m.in. w placówkach takich jak Instytut Raka Piersi Pjongjańskiego Szpitala Położniczego, Szpital Okulistyczny Ryugyong, Szpital Dziecięcy Okryu czy Szpital Stomatologiczny Ryugyong. Państwo pokrywa nawet koszty podróży do i z sanatoriów.

Źródło zdjęć: naenara.com.kp

Po drugie, prewencja jest podstawą ochrony i promocji zdrowia ludzi.

Kraj koncentruje się na medycynie prewencyjnej, zapobieganie chorobom uznając za ważną zasadę. Wymownym dowodem na to jest hasło, które można spotkać we wszystkich szpitalach i klinikach w kraju, brzmi ono: Socjalistyczna medycyna jest medycyną prewencyjną.

Organy odpowiedzialne za higienę i prewencję utworzone zostały na terenie całego kraju, od stolicy po prowincję, w miastach oraz powiatach, i wszędzie funkcjonuje dobrze uregulowany system pracy. Pozwala to na zapobieganie różnym chorobom, w tym ich epidemiom.

W kraju stosowany jest nowoczesny system opieki zdrowotnej, w którym każdy lekarz odpowiedzialny jest za daną dzielnicę mieszkalną i idzie między ludzi, aby badać ich stan zdrowia i podejmować środki prewencyjne.

Po trzecie, pracownicy medyczni są w pełni oddani swojej służbie – leczeniu pacjentów.

Koreańscy pracownicy medyczni są zdania, że nie ma choroby nieuleczalnej, jeśli leczy się ją z poświęceniem.

Okazując szczere ciepłe uczucia i ducha oddanej służby, zapewniają ludziom usługi medyczne tak, aby przywileje płynące z polityki zdrowotnej kraju sięgały wszystkich jeszcze bardziej efektywnie.

Oddają nawet własną krew i skórę, aby leczyć pacjentów.

Pewna okulistka pracująca w jednym z prowincjonalnych szpitali, przez wiele lat, dzięki swojemu serdecznemu oddaniu i wysokim umiejętnościom medycznym, przywróciła wzrok tysiącom osób, które straciły go całkiem lub prawie zupełnie. Jedna z nich odzyskała wzrok z pomocą przeszczepu z jej oczu. Zawsze okazuje ona baczną troskę o pacjentów po zabiegach, a również po tym jak opuszczą już szpital.

Branie odpowiedzialności przez państwo za zdrowie i życie ludzi oraz troska o nich to rzeczy całkiem naturalne w kraju, gdzie przewodnią ideologią jest idea Juche, według której ludzie są najbardziej wartościowi na świecie. Zdrowie i życie ludzi jest tam uznawane za cenniejsze niż cokolwiek innego i w każdych okolicznościach ma pierwszeństwo przed wszelkimi kalkulacjami ekonomicznymi, dlatego bezgranicznie się w nie inwestuje.