W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o gwałtownym pogorszeniu sytuacji chrześcijan mieszkających w KRLD. Według artykułu opublikowanego przez “The Telegraph” i przetłumaczonego przez o2.pl i opublikowanego w Polsce, rząd KRLD jest coraz bardziej represyjny wobec osób wyznających tę religię. Jako Międzynarodowa Inicjatywa Przyjaźni “Explore DPRK” stanowczo dementujemy te informacje i pragniemy przedstawić prawdziwą sytuację związaną z religią w KRLD.

Konstytucja Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) gwarantuje pełną wolność wyznania religijnego swoim obywatelom, zgodnie z Artykułem 68 rozdziału V: Prawa i Obowiązki Obywatela. Artykuł ten jasno stwierdza, że obywatele KRLD mają prawo do wolności wyznania religijnego, w tym do budowania miejsc kultu i organizowania ceremonii religijnych.

Wbrew popularnym opiniom, religia w KRLD nie jest represjonowana. Federacja Buddystów Korei, Federacja Chrześcijan Korei oraz inne grupy religijne są aktywnymi i dumnie działającymi członkami instytucji publicznych w kraju. KRLD jest krajem świeckim, co oznacza, że żadna oficjalna religia nie ma wpływu na politykę, a rząd nie dyskryminuje żadnej określonej grupy religijnej.

Jednakże, należy zaznaczyć, że konstytucja KRLD zabrania używania religii jako pretekstu do przyciągania sił zagranicznych lub szkodzenia państwu lub porządkowi społecznemu. Ten przepis zapewnia, że wolność wyznania religijnego jest wykonywana w ramach interesów narodowych i bezpieczeństwa Ogólnie rzecz biorąc, zaangażowanie KRLD w zapewnienie wolności religijnej jest świadectwem jej szacunku dla podstawowych praw człowieka i wartości demokratycznych. Poprzez oddzielenie faktów od fikcji, możemy lepiej zrozumieć prawdziwą naturę wolności religijnej w KRLD.

W związku z powyższym, jako Międzynarodowa Inicjatywa Przyjaźni “Explore DPRK”, musimy wyraźnie zaprzeczyć doniesieniom o represjach wobec chrześcijan w KRLD i zwrócić uwagę na gwarantowaną przez konstytucję KRLD wolność wyznania religijnego dla wszystkich jej obywateli. Dodatkowo, chcielibyśmy zauważyć, że sensacje i półprawdy dopowiadane przez media na temat KRLD zawsze stanowią szkodliwość dla poznawania tego kraju i mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną na temat prawdziwej sytuacji w kraju. Jest to krzywdzące nie tylko dla obywateli KRLD i rządu, któy mogą być niesłusznie oskarżany o rzekome łamanie praw człowieka, ale także dla całego świata, który powinien zdawać sobie sprawę z prawdziwych faktów dotyczących KRLD. Dlatego apelujemy o to, aby przedstawiane informacje były oparte na rzetelnych źródłach i w pełni odzwierciedlały sytuację w kraju, a nie służyły jedynie propagandzie lub innym celom politycznym.