IKE160215005_12

Wielki Kim Jong Il pozostał w sercach Ludu Korei bezkonkurencyjnym dowódcą Songun, którego wyczyny dążące do wzmocnienia zdolności obronnych kraju są nieśmiertelne. Kiedy w latach 90-tych ubiegłego wieku sytuacja ekonomiczna Korei uległa pogorszeniu, a Koreańczycy zostali zmuszeni do kroczenia ścieżką żmudnego marszu, niektórzy zdawali sobie nie zdawać sprawy, jak ważną kwestię istnienia kraju stanowią jego zdolności obronne. Wielki Kim Jong Il zadeklarował wówczas:

„Przeżyjemy bez ciastek, bądź cukierków, lecz nie bez wzmacniania zdolności obronnych naszego kraju. Zwłaszcza teraz, gdy imperialiści nie wahają użyć się swych sił zbrojnych przeciwko słabym krajom. Jeżeli nie wzmocnimy teraz możliwości obronnych kraju, znowu staniemy się niewolnikami.”

W ten sposób Kim Jong Il uznał, że zdolności obronne kraju stanowią priorytet, bowiem tylko dzięki nim w tak trudnych czasach Korea mogła zostać uchroniona przed atakiem sił wroga. W dzień nowego roku Juche 84 (1995) powiedział urzędnikom:

“Powinniśmy rozwijać przemysł obronny naszego kraju w celu obrony i gloryfikacji socjalizmu. Jeśli zaniedbamy kwestię przemysłu obronnego, zostaniemy pokonani przez amerykańskich imperialistów. W związku z obecną sytuacją, powinniśmy wzmocnić obronność Korei.”

Następnego dnia Kim Jong Il również podkreślał konieczność podjęcia kroków niezbędnych do osiągnięcia priorytetu kwestii obronności kraju oraz pełnego przygotowania Korei do stanowczego pokonania agresywnych posunięć wrogów. Po wprowadzeniu priotytetu dla kwestii militarnej, Kim Jong Il nieustannie dokładał wszelkich starań, aby rozwijać obronność Korei, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i braków surowców. Pewnego dnia we wrześniu Juche 86 (1997) powiedział:

“Gospodarka naszego kraju jest niezależną, opartą na przemyśle ciężkim. Przemysł obronny naszego kraju jest ważny dla naszej gospodarki. Powinniśmy się trzymać przemysłu obronnego. W obecnej sytuacji nikt inny, oprócz nas samych nie zapewni nam karabinów lub samolotów. Powinniśmy starać się wykorzystywać efektywnie już posiadane przez nas fundamenty gospodarcze w celu pobudzenia gospodarki i poprawy jakości życia ludzi oraz wzmocnienia naszego narodowego przemysłu zbrojeniowego, niezbędnego do obrony socjalizmu.”

 

W tym samym czasie amerykańscy imperialiści nieustannie zwiększali budżet obronny i produkcję broni masowego rażenia. W tak kryzysowej sytuacji, osłabienie przemysłu obronnego kraju oznaczałoby jego rychły koniec.

Instrukcje przekazywane ludziom przez Wielkiego  Kim Jong Ila dotyczące rozwoju krajowego przemysłu obronnego dały siłę i zaufanie wielu urzędnikom i ludziom podczas zmagań z trudnymi problemami. Nieśmiertelne wyczyny Kim Jong Ila w historii jego rewolucyjnego kierownictwa opartego na Songun sprawiły, że nawet w trakcie trwania żmudnego marszu ludzie Korei nie poddali się, pokazując militarną potęgę lokalnego przemysłu zbrojeniowego.