Jak scharakteryzować można Kim Jong Una, Najwyższego Przywódcę Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, który znajduje się dziś w centrum uwagi świata?

Wielu specjalistów na całym świecie koncentruje swoje analizy na tej kwestii.

Nazywany przez postaci i komentatorów z wielu krajów “charakterystycznym politykiem” i “przyjaznym ludziom przywódcą nie ograniczonym przez prestiż”, Kim Jong Un posiada wysokie zdolności przywódcze i doskonałe kwalifikacje.

Odkąd objął On urząd przywódcy swojego kraju siedem lat temu, KRLD odniosła wiele sukcesów – doszło do umocnienia państwowego systemu politycznego, szybkiego rozwoju w zakresie budownictwa gospodarczego i obrony narodowej oraz zabezpieczenia światowego pokoju poprzez odważne i aktywne działania zewnętrzne – zamanifestowały one Jego umiejętności przywódcze.

Społeczność międzynarodowa chwali Go jako polityka o silnym duchu niezależności i wysokich zdolnościach przywódczych, przywódcę twórczego i niezłomnego w swoich działaniach.

Nade wszystko, scharakteryzować Go można jako męża stanu konsekwentnego w przekonaniach i nieugięcie stojącego na stanowisku niezależności.

Taki polityk niezmiennie wykazuje się zaletami właściwymi mężowi stanu oraz demonstruje godność i prestiż swojego kraju na arenie międzynarodowej. Kim Jong Un jest niezachwiany w swojej wierze w socjalizm i ma swoje własne poglądy w zakresie metod wcielania go w praktykę.

“Socjalizm jest nauką, tak jak jego zwycięstwo” – ta maksyma jest odzwierciedleniem Jego politycznego kredo. Poprzez decyzje i stanowiska przyjmowane przez KRLD w ostatnich latach w obronie godności narodowej, świat poznał pełny obraz Jego polityki niezależności.

Kim Jong Un jest niezwykle twórczy, jak również niezłomny w swoich działaniach.

W tworzeniu czegokolwiek, jako kwestię najbardziej priorytetową traktuje interes państwa i dobro ludzi. Dlatego, poprzez wybitną organizację i niezwykłą determinację, dba, aby wszystko realizowane było w możliwie jak najszybszym terminie oraz najwyższym standardzie. Takie konstrukcje jak Kurort Narciarski Masikryong, Kompleks Naukowo Techniczny czy Park Wodny Munsu, które niedawno zostały wybudowane w kraju, są ucieleśnieniem Jego ducha kreatywności.

Nawet pomimo brutalnych sankcji i blokad nałożonych przez wrogie obce siły, On śmiało zaplanował wielkoskalową budowę ulicy Ryomyong, projekt został ukończony na najwyższym poziomie. W lecie roku 2016, kiedy północny obszar kraju ucierpiał w wyniku katastrof naturalnych, doprowadził do zbudowania ponad tysiąca nowych domów w niewiele ponad dwa miesiące. Takich rzeczy nie mógłby dokonać każdy.

Kim Jong Un posiada szlachetne poczucie moralnego obowiązku.

Szanuje starsze pokolenia, nigdy nie zapomina o ludziach, z którymi dzieli idee, ani o swoich przyjaciołach, ale obdarza ich absolutnym zaufaniem.

W dniu zwycięstwa w wojnie koreańskiej (27 lipiec) ukłonił się przed weteranami wojennymi, mówiąc, że są oni Jego dziadkami i ojcami.

Dzisiaj Kim Jong Un zdobył międzynarodowe uznanie jako “wielki, dalekowzroczny przywódca”, “wspaniały, wybitny mąż stanu”, “strateg o silnej woli”, “utalentowany przywódca” oraz “najbardziej wpływowy przywódca roku 2018”.