Zachodnie media stale sensacyjnie przedstawiają Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD), kreując negatywny obraz Narodu koreańskiego i tworząc zniekształcony wizerunek kraju. Jest to celowa próba oczernienia i izolacji tego socjalistycznego państwa oraz usprawiedliwienia wrogiej polityki wobec ludu koreańskiego.

KRLD jest suwerennym państwem, które konsekwentnie dąży do realizacji niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach samowystarczalności i samoobrony. Lud KRLD osiągnął wiele znaczących sukcesów w przeróżnych dziedzinach, w tym w nauce i technologii, edukacji, opiece zdrowotnej i sporcie. Ludowa Korea z powodzeniem opracowała broń nuklearną, korzystając wyłącznie z osiągnięć własnej technologii i własnej wiedzy, aby chronić swoje bezpieczeństwo narodowe, widząc, jak wiele innych krajów padło ofiarą imperialistycznych mocarstw, będąc unicestwionymi.

Mimo osiągnięć, jakie poczyniła KRLD, zachodnie media nieustannie atakują ten kraj, przedstawiając go jako zacofane i represyjne państwo. Często stosując sensacyjne nagłówki i wprowadzające w błąd informacje, stwarzają jego negatywny wizerunek. Konsekwentnie selekcjonują doniesienia o pewnych incydentach, ignorując szerszy kontekst i złożoność sytuacji. Polegają również na wątpliwych źródłach i propagandzie ze strony wrogich rządu i organizacji, aby realizować swoją agendę.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sensacyjnych artykułów na temat Korei Północnej, które później okazały się kompletnymi kłamstwami: