Wielki Przywódca Kim Il Sung powiedziałby, że powinniśmy traktować masy ludzkie, jako Boga i im służyć.

Historia, którą za chwilę przeczytacie wydarzyła się 6 Lipca roku Juche 83 (1994).

Prezydent Kim Il Sung przewodniczył spotkaniu konsultacyjnym wyższych urzędników odpowiadających za gospodarkę w KRL-D. Po zakończeniu spotkania, odniósł się do wszystkich spraw związanych z sektorem gospodarczym takich, jak: przemysł lekki, produkcja cementu, przemysł metalurgiczny i przekazał mnóstwo cennych wskazówek do realizacji przez kolejne pokolenia rewolucjonistów. Powiedział wówczas:

Urzędnicy powinni traktować ludność, jako swych nauczycieli i uczyć się od nich. Nie ma na świecie żadnej większej siły sprawczej, niż ta będąca w rękach mas ludowych. Urzędnicy mogą przezwyciężyć wszelkie trudności, kiedy będą uczyć się od ludzi i prowadzić ich. Ta maksyma zawsze będzie prowadzić prawdziwych rewolucjonistów do zwycięstw tak długo, jak będą na niej polegać, a jeśli nie będą za nią podążać – nastąpi ich zmierzch.

Tego dnia prezydent Kim Il Sung powiedział, że urzędnicy nie tylko powinni wierzyć w mądrość i siły ludu, lecz rónież wiernie i ofiarnie mu służyć. Powiedział też, że najbardziej zaszczytną, wartościową, szczęśliwą i honorową pracą jest poświęcanie siebie samych dla mas ludowych.

Jego wzruszające instrukcje przypomniały urzędnikom ideę, aby kłaniać się ludziom, jak Bogu. Słuchając jego wartościowych wskazówek, urzędnicy pozostawali wierni swym szlachetnym intencją na zawsze. Tego dnia Prezydent Kim Il Sung opowiadał również o swym życiu.

„Od zawsze wierzyłem w ludzi, walczyłem dla ludzi i żyłem wśród ludzi. Moje życie było życiem pełnym poświęcenia dla kraju, narodu i zyciem, któremu towarzyszyła walka wśród ludzi. W przyszłości również będę zawsze dla naszego ludu.”

Tylko wielki człowiek, syn ludu i wódz ludu ma prawo, aby podsumować swoje życie tak, jak on. Kończąc spotkanie tego dnia, Prezydent powiedział, że powinniśmy dokończyć zwycięstwo socjalizmu, osiągnąć narodowe zjednoczenie i rewolucyjną przyczynę Juche pod sztandarem tej szlachetnej idei.

Jego wspaniałe wskazówki stanowią inspirację i podstawę dla Partii Pracy Korei i całego Ludu Korei dzisiaj, jutro i na zawsze.