Partia Pracy Korei, założona 10 października 1945 roku, była partią rządzącą w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej od samego początku.

Jej ponad 70-letnia historia jest historią zasady stawiania ludzi na pierwszym miejscu, przez cały ten czas PPK wierzyła w naród jak w niebo i służyła mu z oddaniem. Partia, w której flagę wpisane zostały sierp, młot i pędzel pisarski, nigdy nie była oddzielona od ludzi, ale zawsze prowadziła rewolucję i budownictwo wierząc w nich i opierając się na ich sile.

Zasada stawiania ludzi na pierwszym miejscu, będąca fundament PPK, to idea każąca traktować masy ludowe jako najbardziej drogocenny i najpotężniejszy byt na świecie, sprawiać, by wszystko im służyło i rozwiązywać wszystkie problemy opierając się na nich.

Lud jest podstawą istnienia PPK.

Tym na czym opierała się ona od pierwszych dni po swoim założeniu nie była garstka pojedynczych oficjeli, ani też partie z wielkich sąsiednich krajów. Przedzierając się przez wir historii zawsze ufała ona tylko swojemu narodowi, a on był jej wiernym zwolennikiem, doradcą i pomocnikiem. To on natchnął PPK niewyczerpaną potęgą i odwagą oraz zawsze ją wspierał, dzieląc z nią dolę i niedolę, swoją nieugiętą siłą woli przezwyciężając surowe próby historii w każdej ciężkiej dekadzie decydującej o zwycięstwie lub porażce rewolucji.

Ponieważ ludzie całkowicie i wiernie popierają PPK, zawsze była ona niezachwiana wśród burzliwej sytuacji politycznej na świecie i, mimo trudów historii, prowadziła dzieło socjalizmu drogą zwycięstwa.

Niezłomną determinacją i wolą PPK jest przyspieszenie ostatecznego zwycięstwa w jedności z tymi ludźmi.

Dzisiaj, pod kierownictwem swojego Przewodniczącego Kim Jong Una, PPK jest nadal umacniana i rozwijana w partię tworzącą integralną całość z masami. Poparcie i zaufanie narodu do Partii jeszcze bardziej zyskało na sile, dzięki pełnionej przez nią bezinteresownej, ofiarnej służbie na jego rzecz poprzez gruntowne wcielanie w życie zasady stawiania ludzi na pierwszym miejscu w całej jej pracy.

Masy są dla PPK źródłem niewyczerpanej siły.

PPK rozwinęła się nie dzięki jakiejś tajemniczej boskiej mocy, ale dzięki sile narodu koreańskiego, który jednomyślnie za nią podąża i ją chroni.

Masy są źródłem nieskończonej mądrości; jeśli na świecie istnieje jakiś wszechmogący byt, to nie jest to Bóg, ale masy – oto teoria wyznawana przez PPK.

Dla Partii, postulaty i opinie ludzi są punktem wyjścia i miarą w opracowywaniu jej linii i polityki. Przez cały okres przewodzenia rewolucji, ilekroć musiała ona określić drogę, którą powinna pójść i ilekroć mierzyła się z ciężkimi próbami, zawsze słuchała opinii narodu.

Podczas 7. Kongresu PPK, który odbył się w maju 2016, rozwinięty został wielki plan budowy potężnego socjalistycznego kraju. Ponieważ Partia w pełni ufała nieugiętej duchowej sile narodu mocnego samodzielnością i samorozwojem, mogła wybrać drogę budowy potężnego narodu z przekonaniem o zwycięskiej przyszłości.

Realia KRLD, gdzie PPK realizuje politykę miłości do ludzi, wzbudzają podziw społeczności międzynarodowej.