Międzynarodowa Inicjatywa Przyjaźni “ExploreDPRK” całkowicie popiera i wspiera Noworoczne Orędzie wygłoszone przez Najwyższego Przywódcę KRLD Kim Jong Una w dniu 1 stycznia 2018 roku.

W 2017 roku KRLD z sukcesem udoskonaliła swoje siły nuklearne, stając się prawdziwym i godnym mocarstwem nuklearnym. W dzisiejszych niespokojnych czasach, w których amerykańskie prowokacje i szantaż nuklearny wobec KRLD osiągnęły apogeum, broń nuklearna jest gwarantem bezpieczeństwa kraju i narodu koreańskiego. Żaden kraj nie odważy się zaatakować narodu uzbrojonego w broń nuklearną. Jeżeli Amerykanie ponownie wywołaliby wojnę na Półwyspie Koreańskim, musieliby się liczyć z potężnym nuklearnym kontratakiem.

W ramach linii jednoczesnego rozwoju dwóch frontów, KRLD poczyniła znaczne postępu w budownictwie socjalistycznej potęgi gospodarczej, opierając się na niezależności i samowystarczalności.

W swoim Orędziu Kim Jong Un zwrócił również uwagę, że 2018 rok jest rokiem niezwykle znaczącym zarówno dla północy, jak i dla południa Półwyspu Koreańskiego. W tym roku KRLD będzie obchodzić 70. rocznicę swojego powstania, a na południu odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Dzięki jego działaniom, ponownie udało się nawiązać kontakt pomiędzy północą i południem, co wynika z jego szczerej woli poprawy stosunków pomiędzy oboma częściami Półwyspu Koreańskiego oraz realizacji wielkiego pragnienia narodu, jakim jest zjednoczenie kraju.

Warto również zwrócić uwagę, że rok 2018 to rok 70-lecia stosunków pomiędzy Polską i KRLD. Polska była trzecim krajem na świecie, który uznał Ludową Koreę na arenie międzynarodowej i nawiązał z nią stosunki w dniu 16 października 1948 roku.

Nasza inicjatywa “ExploreDPRK” z radością wita ten rok okrągłych stosunków pomiędzy naszymi krajami. Życzymy KRLD i całemu narodowi koreańskiemu jak największych sukcesów na ich własnej drodze, oraz wysyłamy im przyjacielskie pozdrowienia z Polski.

ExploreDPRK