17. Stycznia tego roku w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej swoją 70. rocznicę powstania świętuje Liga Socjalistycznej Młodzieży im. Kim Il Sunga. Powitanie tej znaczącej rocznicy odbędzie się w kluczowym momencie Koreańskiej historii związanym z niedawno przeprowadzonym i zakończonym sukcesem testem bomby wodorowej. W tej wyjątkowej atmosferze, młodzież Korei wyraża swe podziękowania do niedoścignionego, wielkiego człowieka, którego nieśmiertelne wyczyny przyczyniły się do rozwoju koreańskich ruchów młodzieżowych.

Nowa Historia Ruchu Młodzieżowego

Nowa historia Koreańskiego Ruchu Młodzieżowego rozpoczęła się w latach 20-tych ubiegłego wieku pod kierownictwem Wielkiego Wodza Kim Il Sunga. Młodzi Koreańczycy, którzy wcześniej kręcili się bez celu, nie wiedząc, dokąd podążyć, będąc pod opresją bagnetów japońskiego imperializmu, stworzyli nową historię ruchu młodzieży koreańskiej pod hasłem “Przecz z Imperialistyczną Unią” utworzonego przez Kim Il Sunga u progu rewolucji. Poparli go, jako centrum jedności i byli wiernymi wojownikami rewolucji pod Jego przewodnictwem. Młodzi rewolucjoniści pierwszej generacji wzięli czynny udział w walkach z japońskimi imperialistami i skutecznie osiągnęli sukcesy, przyczyniając się do wyzwolenia narodowego pod mądrym dowództwem Kim Il Sunga. Następnie, wzmocnił i rozwinął się mając na uwadze ponure doświadczenia rewolucji.

Ri Ju Chul, Dyrektor Departamentu KC Socjalistycznej Ligii Młodzieży im. Kim Il Sunga mówi:

Młodzież jest mistrzem w budowaniu Kwitnącego Narodu

“Żadna rewolucja nie odniesie sukcesu bez udziału młodzieży. To młodzież jest najbardziej odważna w czasie rewolucji i właśnie to młodzież również stoi na czele walk. W dniu 17 stycznia roku Juche 35 (1946), Wielki Przywódca Kim Il Sung zebrał wielu młodych ludzi, uciśniętych pod japońską, kolonialną imperialistyczną władzą i założył Ligę Demokratycznej Młodzieży Korei Północnej. Podniósł On hasło “Patriotyczni, młodzi ludzie zjednoczeni pod sztandarem demokracji!”, który był przejawem jego wielkich oczekiwań i zaufania do młodych ludzi. Młodzież w odpowiedzi na wezwanie Przywódcy, poświęciła cały swój cenny czas i życie dla walki o pomyślność kraju i szczęścia Narodu. […]

IKE151208006_32Historia zwycięstwa ojczyzny to historia lśniących wyczynów i nieśmiertelnego ducha koreańskiej młodzieży. Dziś również młodzi ludzie poświęcają całą swoją pasję, wiedzę i siłę dla Partii i rewolucji, stoją na przodzie w szeregach. Młodzi ludzie przeprowadzają wielkie innowacje w wielu fabrykach, wsiach, jak i na placach budowy. Młodzi naukowcy pokonują kolejne bariery nauki i technologii, odnosząc wielkie sukcesy, zaskakujące świat, dumni młodzi sportowcy odnoszą sukcesy w międzynarodowych olimpiadach i konkursach, ukazując honor swojej ojczyzny. Korea dzięki wyczynom młodych ludzi coraz bardziej energicznie kroczy naprzód ku sukcesom.”

Korea to Siła Młodych Prowadzonych przez Wielkiego Wodza.

Oto wspomnienia Kim Tal Su, urzędnika odpowiedzialnego za budowę Młodzieżowej Elektrowni Paektusan

“Od czasów mej młodości jestem jednym z urzędników, którzy są odpowiedzialni za przeróżne prace budowlane i konstrukcyjne. W minionym roku Kim Jong Un chwalił wyczyny młodych ludzi podczas wizyty na placu budowy elektrowni. W historycznym przemówieniu, jakie wygłosił podczas uroczystości otwarcia elektrowni powiedział, że młodzież stanowi centrum wszystkich spraw planowanych przez Komitet Centralny Partii. Ilekroć myślę o ogromnym zaufaniu szanowanego Kim Jong Una, jestem podekscytowany na myśl o mojej przeszłości. Wówczas, jako młody człowiek wziąłem udział w budowie trasy kolejowej Ichon-Sepho. Wówczas Wielki Przywódca Kim Il Sung odwiedził plac budowy, wezwał mnie do siebie i przekazał swe instrukcje, zachęcając mnie do jeszcze większego wysiłku i pracy na rzecz Narodu. Później wziąłem udział w projekcie Elektrowni Młodzieżowej Paektusan, która budziła ekscytację wśród wszystkich ludzi w kraju. Kiedy Wielki Kim Jong Il odwiedził miejsce naszych prac, miałem zaszczyt Go zobaczyć. […] Wyczyny Wielkich Przywódców Kim Il SungaKim Jong Ila, którzy prowadzili Koreańską Rewolucję oraz Koreański Ruch Młodzieżowy będą lśnić jeszcze jaśniej dzięki Szanowanemu Marszałkowi Kim Jong Unowi, który sprawił, że kolejne wielkie wydarzenie wpisało się do historii naszego Narodu – sukces w teście bomby wodorowej. Tylko zwycięstwo, chwała i przyszłość są ważne dla młodzieży.”