W dniu 8 lipca mija 23. rocznica odejścia Wiecznego Prezydenta Kim Il Sunga, ojca narodu koreańskiego i twórcy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Mimo tak długiego okresu czasu, tęsknota za Prezydentem ciągle jest wyraźna wśród Koreańczyków i postępowców całego świata, jako że poświęcił on całe swoje życie dla dobrobytu kraju i narodu oraz dla sprawy globalnej niezależności i socjalizmu.

Życie Kim Il Sunga było życiem dla ludu i wśród ludu. „Ludzie są moim Bogiem” – mawiał Prezydent, i zgodnie z tym hasłem prowadził swoją politykę i działalność. Dlatego drogę rewolucji rozpoczął pośród ludzi, organizując ich i mobilizując do działania.

Organizując ludową partyzantkę przeciwko japońskiemu okupantowi, doprowadził on do wyrzucenia japońskich imperialistów z Półwyspu Koreańskiego i utworzenia na nim wolnej i niepodległej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, państwa ludu i dla ludu.

Następnie jako Premier, a później Prezydent KRLD, prowadził on działania na rzecz urzeczywistnienia idei socjalizmu, demokracji i niezależności oraz obrony suwerenności narodu koreańskiego. Od okresu zaraz po wyzwoleniu Korei aż do końca swojego życia nieprzerwanie spotykał się z ludźmi przeprowadzając inspekcje terenowe. Potrzeby i interesy ludzi były wyznacznikiem wszystkich jego działań.

Jego Idea Juche stanowi, że człowiek jest gospodarzem wszystkiego i o wszystkim decyduje. Juche określa człowieka jako posiadającego niezależność, kreatywność i świadomość.

Kiedy amerykańscy imperialiści napadli na młodą Republikę, Prezydent Kim Il Sung stanął na czele jej obrony. Dzięki jego genialnym taktykom i strategii, armia i lud KRLD odparły agresora i odniosły zwycięstwo nad “niepokonanym” amerykańskim hegemonem.

Po jego śmierci, naród koreański utrzymuje go w głębokim szacunku jako Wiecznego Prezydenta KRLD, co stanowi odzwierciedlenie wielkiej wdzięczności i miłości narodu do swojego Prezydenta.

ExploreDPRK