4. posiedzenie plenarne 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK) otwarte zostało 27 grudnia.

Na spotkaniu obecny był Sekretarz Generalny PPK Kim Jong Un.

Udział wzięli w nim także członkowie i zastępcy członków Komitetu Centralnego PPK. Jako obserwatorzy obecni byli urzędnicy departamentów Komitetu Centralnego Partii, czołowi urzędnicy ministerstw, instytucji narodowych, prowincjonalnych organów kierowniczych, miast, powiatów i głównych obiektów przemysłowych a również urzędnicy z odpowiednich sektorów.

Z pełnomocnictwa Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii posiedzeniu przewodniczył Kim Jong Un.

Spotkanie zwołane zostało, aby dokonać przeglądu w zakresie implementacji głównych polityk Partii i państwa na rok 2021 oraz poddać dyskusji strategiczne i taktyczne polityki i praktyczne zadania niezbędne do dynamicznego kierowania walką Partii i narodu mającą na celu zapoczątkowanie nowego okresu rozwijania socjalistycznego budownictwa na kolejny etap zwycięstwa.

Po przyjęciu punktów porządku obrad rozpoczęto dyskusję nad nimi.

Źródło: KCNA