W środę zwołane zostało 5. poszerzone posiedzenie plenarne 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK).

W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei Kim Jong Un.

A również Kim Tok Hun, Jo Yong Won, Choe Ryong Hae, Pak Jong Chon, Ri Pyong Chol, członkowie Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, oraz członkowie i zastępcy członków Komitetu Centralnego PPK.

Obecni jako obserwatorzy byli urzędnicy departamentów Komitetu Centralnego Partii oraz czołowi urzędnicy ministerstw, instytucji narodowych, prowincjonalnych organów kierowniczych, miast, powiatów oraz ważnych zakładów przemysłowych.

Prezydium posiedzenia sformowane zostało z członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii.

Z upoważnienia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, posiedzeniu przewodniczył Sekretarz Generalny Kim Jong Un.

Jednogłośnie zatwierdzono punkty porządku obrad.

Następnie zaś rozpoczęto nad nimi dyskusję, pośród dużego politycznego entuzjazmu wszystkich uczestników, którzy są w pełni świadomi swoich ważnych obowiązków, jakie mają w historycznej walce o dobrobyt i rozwój kraju oraz pomyślność narodu.