18 czerwca, po pomyślnym zakończeniu dyskusji, zamknięte zostało 3. Posiedzenie Plenarne 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei.

Podczas czwartego dnia posiedzenia, jako siódmy punkt porządku obrad, podsumowano partyjne życie organizacyjne i ideologiczne członków centralnego organu kierowniczego Partii w pierwszej połowie 2021 roku.

Podane zostały informacje o życiu partyjnym członków centralnego organu kierowniczego Partii w pierwszej połowie roku.

Sekretarz Generalny Kim Jong Un szczegółowo wykazał, że choć nowo wybrany, podczas 8. Kongresu Partii, organ kierowniczy złożył uroczystą przysięgę przed Partią i ludźmi, to w pracy i życiu jego członków pojawiły się już poważne problemy.

Po kolei uczył z jakim przygotowaniem i podejściem do pracy powinni pracować członkowie organu kierowniczego, aby spełniać swój historyczny obowiązek i jakie powinni podejmować starania, aby udoskonalać się ideologicznie, duchowo, kulturalnie i moralnie.

Podkreślił, że powinni oni wyciągnąć poważną lekcję ze swoich niedociągnięć w pierwszej połowie roku. Mówił, że należy, aby pielęgnowali w swoim umyśle ideały Kongresu Partii, a więc wierzenie w lud jak w niebo, jednomyślną jedność i samodzielność, przy okazji obecnego posiedzenia plenarnego i jeszcze bardziej podejmowali gorliwe wysiłki z głęboką świadomością i w ten sposób robili wszystko co w ich mocy w zakresie wiernego wypełniania swoich obowiązków.

Powiedział, że nikt inny jak właśnie członkowie organu kierowniczego Partii powinni stać na czele pomagania PPK w wypełnianiu jej obowiązków bojowego sztabu rewolucji i partii-sługi ludu. Dodał, że powinni oni poświęcić całą swoją mądrość i pasję perfekcyjnemu i gruntownemu wypełnianiu ważnych zadań, które przedyskutowano i o których zadecydowano podczas obecnego posiedzenia plenarnego.

Dyskusji poddano sprawy organizacyjne, ósmy punkt porządku obrad.

Członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii oraz Komitetu Centralnego Partii zostali odwołani lub uzupełniająco wybrani, odwołano lub wyznaczono również wyższych urzędników organów państwowych.

Sekretarz Generalny Kim Jong Un podsumował posiedzenie.

Powiedział, że, dzięki aktywnemu uczestnictwu i wysokiemu poczuciu odpowiedzialności członków centralnego organu kierowniczego Partii, w pełni wykonało ono swoje zadanie i ważny historyczny obowiązek. Wyraził podziękowania dla wszystkich członków centralnego organu kierowniczego Partii za aktywny i szczery udział w dyskusjach nad całością pracy partyjnej i państwowej.

W imieniu Komitetu Centralnego Partii, uroczyście przysiągł, że PPK z pewnością pokona obecne trudności na drodze rewolucji z niestrudzonym duchem walki i pozostając lojalną wobec rewolucyjnej idei i dzieła wielkich przywódców Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, niezmiennie, niezależnie od tego z jakimi ciężkimi próbami przyjdzie się zmierzyć w przyszłości.

Poniżej dostępne są również artykuły opisujące poprzednie dni posiedzenia w języku angielskim.

1. dzień

2. dzień

3. dzień