8 kwietnia zakończyła się 6. Konferencja Sekretarzy Komórek Partii Pracy Korei.

Trzeci dzień konferencji przebiegał pośród nadzwyczajnej świadomości politycznej uczestników i ich rewolucyjnego entuzjazmu, aby, w serdecznej odpowiedzi na szlachetne intencje Komitetu Centralnego Partii, który wzmacnianie komórek partyjnych uznaje za kwestię ważną dla wzmacniania całej Partii, wypełniać swoją misję i obowiązki jako chorąży implementacji polityki Partii i jej wykonawcy, w świętej walce o dobrobyt i rozwój socjalistycznej ojczyzny.

Kim Jong Un, Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei, wraz z sekretarzami Komitetu Centralnego Partii, zajął miejsce na mównicy, aby przewodniczyć konferencji.

Kontynuowane były przemówienia.

Przemawiający opowiadali o sukcesach i doświadczeniach, które zgromadzili aktywnie dążąc do osiągnięcia osobowości i metod pracy odpowiednich dla podstawowych urzędników politycznych Partii, koncentrując wysiłki na pracy z ludźmi, zgodnie z obowiązkiem i podstawowymi zadaniami sekretarzy komórek partyjnych.

Mówili, że mogą dokonać kolektywnych innowacji i w pełni ukazać masowe bohaterstwo, gdy skoncentrują wysiłki na umacnianiu komórek partyjnych i czynieniu z nich komórek lojalności i szeregów awangardy implementacji polityki Partii i walczyć będą zjednoczonymi siłami, wzajemnie sobie pomagając. Słuchając ich, inni uczestnicy kolejny raz poczuli, że to czy polityka Partii zostanie wcielona w życie, czy nie, zależy od roli komórek partyjnych.

Podczas konferencji podsumowane i poddane poważnej krytyce zostały niedociągnięcia, które pojawiły się w niektórych komórkach partyjnych, takie jak problemy polegające na tym, że nie zorganizowano w nich należycie pracy na rzecz ich umacniania, nie wykonano efektywnie pracy edukacyjnej na przykładzie przywódczych wyczynów Partii i nie ustalono właściwego, rewolucyjnego zapatrywania na masy.

Przemawiający mówili o wyciągniętych przez siebie lekcjach, które nauczyły ich, że gdy sekretarze komórek partyjnych nie zrozumieją kluczowych dla pracy Partii kwestii i nie uda im się osiągnąć cech i umiejętności odpowiednich dla podstawowych urzędników politycznych, działalność podstawowych organizacji partyjnych nie będzie mogła sprostać wymogom Partii i nie będą one w stanie gromadzić intencji i opinii ludzi, ani aktywnie mobilizować zbiorowej mądrości i kreatywności.

Spoglądając na dobre doświadczenia i lekcje odzwierciedlone w przemówieniach i łącząc je ze swoją pracą, uczestnicy konferencji analizowali praktyczne metody uczynienia swoich komórek partyjnych zjednoczonymi i gotowymi do walki kolektywami.

W wygłoszonych podczas konferencji przemówieniach, prelegenci wyrazili zdecydowaną wolę jeszcze aktywniejszego i odpowiedzialnego wykonywania pracy na rzecz umacniania komórek partyjnych, ceniąc jak całe swoje życie zaszczyt bycia podstawowymi członkami i urzędnikami politycznymi chwalebnej Partii.

Kim Jong Un wygłosił ważne konkluzje.

Wzorowym sekretarzom komórek partyjnych przyznane zostały dyplomy pochwalne Sekretarza Generalnego PPK .

Kim Jong Un osobiście wręczył je 50 sekretarzom komórek, w tym Pak Kwang Hyokowi, Kim Un Gyongowi i Ju Pyong Su, którzy swoim postępowaniem dali przykład w zakresie pracy na rzecz umacniania komórek Partii.

Następnie Sekretarz Generalny Kim Jong Un wygłosił przemówienie na zakończenie 6. Konferencji Sekretarzy Komórek PPK.

Zachęcamy do pobrania poniższych dokumentów w języku angielskim i zapoznania się z treścią przemówień wygłoszonych przez Sekretarza Generalnego Kim Jong Un podczas ostatniego dnia konferencji.

Respected Comrade Kim Jong Un Makes Concluding Speech at Sixth Conference of Cell Secretaries of Workers’ Party of Korea

Respected Comrade Kim Jong Un Makes Closing Address at Sixth Conference of Cell Secretaries of Workers’ Party of Korea