Pjongjang, 8 maj (KCNA)

W niedzielę, 8 maja odbył się trzeci dzień obrad 7. Kongresu Partii Pracy Korei (PPK).

Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei w pierwszym porządku obrad podsumował raport “Przegląd Prac Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei”.

W podsumowaniu podkreślił ważne kwestie wynikające z potrzeby realizacji ważnych zadań ustalonych w czasie trwania kongresu.

Na posiedzeniu odczytano komunikat gratulacyjny przesłany przez wszystkich urzędników i ludzi.

W drugim porządku obrad przedstawiono raport “Przegląd Prac Centralnej Komisji Rewizyjnej PPK”.

Sprawozdawca powiedział, że Komisja Rewizyjna Komitetu Centralnego PPK na podstawie danych przedłożonych przez lokalne i prowincjonalne komisje rewizyjne, potwierdziła prawidłowe zarządzanie finansami przez Partię Pracy Korei, a wszystkie działania budżetowe zostały przeprowadzone poprawnie na podstawie podstawowych zasad partii.

Sprawozdawca podkreślił potrzebę stałej poprawy efektywności zarządzania finansami partii, zgodnie z wymaganiami nowej epoki rewolucji Juche.

Podczas kongresu, pojawiła się grupa gratulacyjna z Koreańskiego Związku Dziecięcego (KCU). Członkowie KCU wręczyli Kim Jong Unowi kosz kwiatów, symbolizujący bezgraniczne zaufanie, szacunek i lojalność trzech milionów członku związku do Kim Jong Una.

Delegacja z KCU odczytała wiadomość gratulacyjną z okazji 7. Kongresu PPK.

Przeprowadzono analizę sprawozdania z przeglądu prac Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, dokonanego przez Kim Jong Una.

Z aprobatą wszystkich delegatów przyjęto pierwszy punkt obrad “Przegląd Prac KC PPK”. 

Grupa delegatów z Socjalistycznej Ligii Młodzieży im. Kim Il Sunga wzięła udział w kongresie. Członkowie delgacji wręczyli kosz kwiatów Kim Jong Unowi, odzwierciedlające umysły pięciu milionów członków Socjalistycznej Ligii Młodzieży im. Kim Il Sunga.

Przeczytano wiadomość gratulacyjną z okazji 7. Kongresu PPK.