6. Konferencja Sekretarzy Komórek Partii Pracy Korei została otwarta w Pjongjangu 6 kwietnia, pośród wielkiej troski i oczekiwań wszystkich członków Partii i innych ludzi, którzy obecnie dokonują wysiłków w celu implementacji nowej strategicznej linii i polityki walki na rzecz socjalistycznego budownictwa, zaprezentowanych podczas 8. Kongresu PPK i 2. posiedzenia plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii.

Celem konferencji było kompleksowe przeanalizowanie i podsumowanie pracy sekretarzy komórek Partii od 5. Konferencji Przewodniczących Komórek PPK oraz przedyskutowanie zadań i praktycznych metod zdecydowanego ulepszenia i umocnienia pracy komórek Partii.

Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei Kim Jong Un wygłosił przemówienie inauguracyjne na rozpoczęcie konferencji.

Powiedział, że 6. Konferencja Sekretarzy Komórek PPK odbywa się w czasie, gdy cały kraj kipi walką o implementację decyzji 8. Kongresu Partii i 2. posiedzenia plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii.

W imieniu własnym oraz Komitetu Centralnego PPK, serdecznie podziękował uczestnikom konferencji oraz wszystkim innym sekretarzom komórek i członkom Partii za to, że z oddaniem pracują na rzecz umacniania PPK oraz dobrobytu i rozwoju kraju.

Naprawdę ciężkie są obowiązki, które wzięliście na siebie w tym kluczowym okresie, ważnym etapie umacniania naszej partii i rozwoju naszej rewolucji – zwrócił się do sekretarzy komórek.

Dodał, że jest tak dlatego, że realizacja postanowień kongresu Partii – mających na celu wzniesienie sprawy socjalizmu w koreańskim stylu na wyższy poziom, poprzez osiągnięcie wyraźnych zmian i rozwoju w pracy gospodarczej, w poprawianiu standardów życia ludności i we wszystkich innych dziedzinach – nawet w najgorszej sytuacji, kiedy konieczne jest pokonywanie bezprecedensowo licznych wyzwań, zależy od roli, jaką odgrywają komórki, podstawowe organizacje partyjne. A również z tego powodu, że sprawność bojowa komórek Partii zależy od ich sekretarzy.

Zaznaczył, że program walki i polityka, przedstawione na kongresie Partii i podczas posiedzenia plenarnego jej Komitetu Centralnego, mogą być wykonane co do joty i wydać obfite owoce tylko wtedy, gdy wszystkie organizacje Partii, a konkretnie jej komórki, prawidłowo je przyjmą i przystąpią do zaciętej walki w celu ich implementacji.

Zauważył, że sekretarze komórek często się zmieniają, więc wielu z nich dopiero rozpoczyna swoją pracę. Dodał, że biorąc pod uwagę tę sytuację Komitet Centralny PPK ma zamiar regularnie organizować spotkania z sekretarzami komórek z całej Partii, aby wspólnie z nimi omawiać pracę komórek oraz udzielać im wskazówek i pomocy, w ten sposób ciągle wzmacniając komórki Partii.

Na tej podstawie, podczas kongresu PPK, przywiązując priorytetowe znaczenie do pracy związanej z politycznym i praktycznym przygotowaniem sekretarzy komórek, którzy stoją na czele podstawowych jednostek bojowych w zakresie realizacji linii i polityki Partii, określiliśmy w partyjnym statucie, że konferencje sekretarzy komórek odbywać będą się co 5 lat, podobnie jak kongresy Partii – mówił.

Powiedział, że na świecie jest wiele partii komunistycznych i robotniczych, ale tylko PPK regularnie zwołuje konferencje szefów organizacji partyjnych najniższego szczebla, podczas których Komitet Centralny omawia z nimi pracę. Dodał, że wzmacnianie całej Partii poprzez wzmacnianie jej podstawowych organizacji jest unikalną i oryginalną zasadą budownictwa partyjnego PPK i jej dumną tradycją.

Zauważył, że po 5. Konferencji Przewodniczących Komórek PPK, w pracy na rzecz umacniania komórek Partii i podnoszenia ich roli, odniesiono pewne sukcesy, ale również pojawiło się wiele niedociągnięć.

Zaznaczył, że szybkie skorygowanie niedociągnięć w pracy komórek partyjnych jest niezbędnym procesem, który trzeba przebyć, aby zapewnić zdrowy i trwały rozwój Partii. Tylko w ten sposób nasza Partia będzie mogła godziwie wypełniać swoją misję bojowego Sztabu Generalnego, który przewodzi rewolucji i budownictwu, głęboko zakorzeniony pośród mas ludowych – mówił.

Powiedział, że sekretarze komórek są podstawą Partii oraz chorążymi implementacji partyjnej polityki i jej realizatorami. Nadmienił, że podczas tej konferencji kompleksowo przeanalizowana i podsumowana zostanie praca praca sekretarzy komórek po 5. Konferencji Przewodniczących Komórek i omówione zostaną zadania i metody mające na celu zdecydowane ulepszenie i umocnienie pracy komórek w czasie obecnym.

Zaznaczył, że ważne jest, aby dyskutując nad różnymi kwestiami i spoglądając na sukcesy, doświadczenia, niedociągnięcia i lekcje związane z przeszłą pracą, znaleźć metody definitywnego przekształcenia pracy partyjnych komórek w pracę z opiniami, uczuciami i emocjami ludzi oraz zjednoczenia członków komórek Partii i innych ludzi pracy, posiadających różne osobowości i kwalifikacje, tak mocno jak członków jednej rodziny.

Nadmienił, że w konferencji uczestniczy 10 000 osób, w tym sekretarze komórek partyjnych z różnych sektorów, głównie wzorowi sekretarze komórek pracujący w zakładach produkcyjnych, wyżsi urzędnicy prowincjonalnych komitetów Partii i innych komitetów o równorzędnych funkcjach, naczelni sekretarze komitetów partyjnych miast, powiatów i kompleksów przemysłowych oraz odpowiedni urzędnicy Komitetu Centralnego Partii.

W pełni przekonany, że konferencja ta stanowić będzie znaczącą okazję do dalszego umacniania podstaw Partii, czynienia naszych rewolucyjnych szeregów jeszcze bardziej niezwyciężonymi oraz dokonywania znaczącego postępu w implementacji decyzji kongresu Partii i socjalistycznym budownictwie, ogłaszam otwarcie 6. Konferencji Sekretarzy Komórek Partii Pracy Korei – powiedział.

Na podstawie: KCNA, Voice of Korea