Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei i Przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, 30 sierpnia spotkał się z młodymi ludźmi, którzy zgłosili się na ochotnika do pracy w ciężkich i wymagających sektorach socjalistycznego budownictwa i życzył im świetlanej przyszłości.

Towarzyszyli mu: Jo Yong Won, członek Prezydium Biura Politycznego i sekretarz do spraw organizacyjnych Komitetu Centralnego PPK; Ri Il Hwan, sekretarz Komitetu Centralnego Partii; Ri Tu Song, dyrektor Departamentu Komitetu Centralnego PPK; oraz Mun Chol, przewodniczący Komitetu Centralnego Socjalistycznej Patriotycznej Ligii Młodzieży.

Kim Jong Un wysoko ocenił zachowanie i sposób myślenia tych młodych ludzi, którzy wybrali pracę w ciężkich i wymagających sektorach z niezwykłą determinacją i entuzjazmem, aby sławić młodzież w awangardzie dumnej ery walki. Uścisnął wszystkim dłonie. Wyraził dla nich pełne poparcie i pochwalił ich szczytne i godne podziwu czyny.

Powiedział, że pojawienie się wielu młodych ludzi serdecznie odpowiadających na wezwanie Partii i rewolucji w erze kiedy toczona jest ciężka walka o doprowadzenie do nowego zwycięstwa rewolucji jest wyrazem zalet socjalistycznego systemu KRLD oraz demonstracją szlachetnego poglądu na życie i przyszłość młodzieży tego kraju. Dodał, że posiadanie wiarygodnych następców, rezerw i obiecującej głównej siły dla Partii prowadzącej rewolucję jest największą dumą, zasobem i siłą napędową do rozwoju.

Gorąco wezwał młodych ludzi, aby stali się rozniecającą iskrą i wielkim ogniem w trwającym gigantycznym generalnym postępie oraz młodymi bohaterami podejmującymi wysiłki na rzecz niesienia krajowi dobrobytu i postępu z cennym jak klejnot patriotyzmem.

Podkreślił potrzebę, aby organizacje partyjne oraz organizacje ligi młodzieży serdecznie troszczyły się o kwestie związane z pracą i życiem młodych ludzi, którzy zgłosili się na ochotnika do pracy na obszarach i w jednostkach objętych ich odpowiedzialnością, aby wspierały ich i pomagały im iść naprzód, umożliwiając im prowadzenie najwspanialszego życia.

Został sfotografowany z tymi bardzo podekscytowanymi młodymi ludźmi, życząc świetlanej przyszłości tej niezawodnej młodzieży, która kierując się silną wiarą w socjalizm odpowiedziała na wezwanie Partii w praktyce.

Wyraził oczekiwanie i wiarę, że młodzież, która zgłosiła się na ochotnika do pracy w pilotażowych sektorach socjalistycznego budownictwa, będzie sławić swoją cenną młodość bohaterskimi czynami dokonywanymi dla Partii i kraju i zawsze podążać będzie ścieżką patriotyzmu, zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi na nowej linii startu jej życia.