Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei i Przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un sadził drzewa razem z uczestnikami 2. Konferencji Sekretarzy Podstawowych Komitetów PPK, 2 marca w Dzień Sadzenia Drzew.

Obecny przy tej okazji był również Jo Yong Won, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i sekretarz organizacyjny Komitetu Centralnego Partii.

Wygłosił on okazyjne przemówienie.

Powiedział: To znaczące wydarzenie, że uczestnicy 2. Konferencji Sekretarzy Podstawowych Komitetów PPK sadzą drzewa razem z Sekretarzem Generalnym Kim Jong Unem po tym jak otrzymali nowy program walki mający na celu wzmacnianie podstawowych komitetów partyjnych i obdarzeni zostali wielkim zaufaniem, na historycznej konferencji, która odbyła się pośród wielkiego zainteresowania członków Partii i innych ludzi w całym kraju.

Dodał, że sadzone w tym dniu drzewa sprawią, że krajobraz rejonu Hwasong, znajdującego się nieopodal Kumsusańskiego Pałacu Słońca, wyglądać będą jeszcze piękniej i pozostanie zielony rok po roku, życząc stołecznemu Pjongjangowi szczęśliwej przyszłości i wiecznej pomyślności.

Wezwał wszystkich do włożenia szczerych wysiłków w dalekosiężny plan pracy nad jeszcze piękniejszym zbudowaniem kolebki życia ludzi.

Sekretarz Generalny Kim Jong Un rozpoczął sadzenie drzew.

Sadząc drzewa wraz z uczestnikami konferencji, powiedział, że sekretarze podstawowych komitetów partyjnych powinni poświęcić cały swój patriotyczny entuzjazm pracy na rzecz implementacji polityki Partii.

Zauważył, że tak jak drzewo głęboko zakorzenione w ziemi wytrzymuje silny wiatr, tak partia głęboko zakorzeniona wśród ludzi i polegająca na nich jest zwycięska. Powiedział, że sekretarze podstawowych komitetów partyjnych powinni dokonać wytężonych wysiłków w celu uczynienia PPK partią o silnej sprawności bojowej, mocno zakorzenioną pośród ludzi pracy.

Kim Jong Un odbył sesję zdjęciową z uczestnikami sadzenia drzew, na tle posadzonych przez niego jodeł.