15 czerwca, w związku z wystąpieniem w mieście Haeju, prowincji Hwanghae Południowe, epidemii ostrej choroby jelit, Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei Kim Jong Un przekazał tamtejszemu Miejskiemu Komitetowi PPK leki, które przygotował wraz ze swoją rodziną.

Przesłał leki Miejskiemu Komitetowi PPK w mieście Haeju i poprosił, aby tak szybko jak to możliwe przekazano je dotkniętym epidemią gospodarstwom domowym, aby preparaty te choć trochę mogły pomóc w leczeniu ludzi.

Polecił również, aby podstawowe komitety partyjne oraz komórki departamentów Komitetu Centralnego PPK dobrze zorganizowały prace mające na celu przygotowanie i przekazanie leków potrzebnych do leczenia zakaźnej choroby, która wystąpiła w mieście Haeju i jego okolicach oraz powiecie Kangryong, w ten sposób wypełniając obowiązki właściwe urzędnikom Komitetu Centralnego Partii.

Podkreślił potrzebę powstrzymania epidemii w jak najkrótszym czasie dzięki podejmowaniu dobrze przemyślanych działań, takich jak poddawanie kwarantannie podejrzanych przypadków, właściwe prowadzenie diagnostyki poprzez badania epidemiologiczne i naukowe metody testowania, intensyfikacja dezynfekcji w rejonach występowania choroby czy wkładanie najszczerszych wysiłków w intensywne leczenie pacjentów przez organy zdrowia publicznego.