11 lipca Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei i przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, spotkał się z twórcami i artystami z głównych organizacji artystycznych, którym nadane zostały odznaczenia państwowe.

Uścisnął dłonie każdemu z twórców i artystów, którzy wnieśli wspaniałe zasługi na rzecz rozwoju opartej na Juche muzyki w rewolucyjnym duchu kreatywności, zachowując w sercach zaufanie Komitetu Centralnego Partii i oczekiwania ludzi.

Wysoko ocenił stworzony przez nich, w serdecznej odpowiedzi na rewolucyjną linię i idee Partii, utwór „Nasza flaga narodowa” i inne arcydzieła czasów, które cieszą ludzi i są przez nich kochane, a również uświetniają epokę zasady stawiania państwa na pierwszym miejscu i dają ludziom wiarę w zwycięstwo i optymizm.

Wielokrotnie wyrażał zadowolenie, mówiąc, że twórczość artystyczna Zespołu Komisji Spraw Państwowych jest czymś co bardzo cieszy i na co czekał, ponieważ wzbudziła ona aktywną odpowiedź i zainteresowanie ludzi, dzięki arcydziełom, w których odzwierciedlone są intencje Komitetu Centralnego Partii i wspaniałym występom.

Podkreślił, że nowa era postępu i dynamiki wymaga, aby sektor literatury i sztuki, wykonujący swoją ważną misję i rolę zmiany w rewolucji i budownictwie, tworzył jeszcze więcej niż wcześniej arcydzieł o wielkim oddziaływaniu i przyciągającym charakterze, pulsujących duchem czasów.

Powiedział, że literatura i sztuka w KRLD powinna z wyczuciem reprezentować polityczne potrzeby Partii i ducha czasów, aby cały tok tworzenia i aktywności artystycznych mógł odpowiadać sentymentom ludzi i pulsować ideą i wolą Partii. Dodał, że organizacje artystyczne powinny bronić swojej dzisiejszej czci i umacniać swoje sukcesy w tworzeniu oraz mocno podnieść entuzjazm sektora literatury i sztuki jako całości.

Kim Jong Un został sfotografowany z twórcami i artystami, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i z wszystkimi artystami Zespołu Komisji Spraw Państwowych. Wyraził przekonanie i oczekiwanie, że będą oni z jeszcze większą energią sławić swój honor jako trębacze rewolucji na świętej drodze śpiewania o wspaniałej erze, Partii, państwie i systemie.