Kongres walki i postępu, który stanie się wielkim przełomem w ogólnym rozwoju socjalizmu w koreańskim stylu

Rozpoczął się historyczny 8. Kongres PPK

 

5 stycznia roku Juche 110 (2021) w Pjongjangu, stolicy rewolucji, pośród wielkiego zainteresowania, oczekiwań i aspiracji wszystkich członków Partii oraz narodu i armii w całym kraju, rozpoczął się 8. Kongres Partii Pracy Korei (PPK).

Komitet Centralny PPK zwołał kongres, ósme tego rodzaju wydarzenie w świętej historii PPK, aby dokonać wszechstronnego i dokładnego przeglądu swojej pracy, ponownie jasno potwierdzić kierunek i obowiązki w zakresie swojej walki o wielkie sukcesy w realizacji dzieła socjalizmu i podjąć środki na rzecz znacznego jej usprawnienia. Zgodnie z wymogami epoki, w której doszło do nowego zrywu i wielkiego zwrotu w rozwoju koreańskiej rewolucji.

Zwołanie 8. Kongresu Partii, który wskaże drogę dla nowej walki koreańskiej rewolucji, jest wyrazem zdecydowanej gotowości Partii, aby wprowadzić sprawę socjalizmu na nowy etap zwycięstw. A także wydarzeniem politycznym ogromnej wagi, które zapisze się w chlubnej historii walki PPK.

W okresie podlegającym przeglądowi, Partia, kierując się wielkim Kimilsungizmem-Kimjongilizmem, energicznie walczyła o wzmacnianie swoich kierowniczych i bojowych zdolności, realizując wielkie dzieło budowania dobrze prosperującego kraju z silną armią i konsekwentnie stosując zasadę stawiania ludzi na pierwszym miejscu we wszystkich sferach rewolucji i tworzenia nowego społeczeństwa.

Pod wybitnym i wytrawnym kierownictwem Komitetu Centralnego Partii, na którego czele stoi Najwyższy Przywódca Kim Jong Un, jeszcze wyraźniej ugruntowany został rewolucyjny charakter PPK, siły przewodniej rewolucyjnego dzieła Juche, zapoczątkowana została nowa era samodzielności i rozkwitu a godność, międzynarodowy prestiż i ogół siły narodowej Republiki znalazły się na znacząco wysokim poziomie.

W toku oddanego popierania kierownictwa Komitetu Centralnego Partii oraz pokonywania bezprecedensowo surowych prób i trudności, jednomyślna jedność Partii i rewolucyjnych szeregów została wzmocniona pod każdym względem. A światu zademonstrowana została absolutna wyższość socjalizmu w koreańskim stylu, którego fundamentem jest zasada stawiania ludzi na pierwszym miejscu, i odważny duch Juche Korei idącej naprzód pod wzniesionym sztandarem samodzielności.

Podczas 8. Kongresu PPK, w oparciu o naukową analizę kierunków rozwoju rewolucji i panującej obecnie sytuacji, podjęte zostaną decyzje w zakresie nowej linii walki oraz taktyczno-strategicznej polityki mającej na celu dokonanie radykalnego skoku naprzód w rozwoju Partii i socjalistycznego budownictwa.

O godzinie 9 rano we wtorek (5.01), Najwyższy Przywódca Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych i naczelny dowódca sił zbrojnych KRLD wszedł na trybunę honorową wraz z członkami Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii.

Wyrażając szacunek dla Najwyższego Przywódcy, który, dzięki swojej mądrości, wybitnym zdolnościom przywódczym, wielkiej odwadze i silnej woli, pewnie prowadzi Partię i naród ku lśniącemu zwycięstwu i chwale, wszyscy zebrani wznieśli gromkie wiwaty.

Wśród uczestników kongresu znaleźli się członkowie organu kierowniczego 7. Komitetu Centralnego Partii oraz delegaci wybrani przez organizacje partyjne na wszystkich poziomach.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie inauguracyjne.

Złożył najdostojniejszy hołd i oddał najwyższą cześć Prezydentowi Kim Il Sungowi i Przewodniczącemu Kim Jong Ilowi w odzwierciedleniu bezgranicznej lojalności wszystkich delegatów, innych członków Partii, a również pozostałych ludzi i żołnierzy Armii Ludowej.

Uroczyście przysięgając w imieniu wszystkich delegatów, że kongres konsekwentnie pozostanie wierny rewolucyjnej idei i dziełu Prezydenta i Przewodniczącego, wielkich przywódców będących założycielem i budowniczym Partii, ogłosił otwarcie 8. Kongresu PPK.

Odegrany został hymn narodowy, napawając bezmiernie poruszonych uczestników kongresu świeżym entuzjazmem dla rewolucji i walki.

Z upoważnienia Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, kongresowi przewodniczył Kim Jae Ryong.

Kongres wybrał swoje prezydium.

Kongres wybrał do swojego prezydium Kim Jong Una na znak jednogłośnej woli i pragnienia wszystkich członków Partii oraz innych ludzi i żołnierzy w całym kraju.

Uczestnicy kongresu wznieśli entuzjastyczne okrzyki w odzwierciedleniu ich żarliwego zaufania i lojalności wobec Kim Jong Una.

Członkami prezydium zostali:

Kim Jong Un

Choe Ryong Hae, Ri Pyong Chol, Kim Tok Hun,

Pak Pong Ju, Pak Jong Chon, Kim Jae Ryong,

Ri Il Hwan, Choe Hwi, Pak Thae Dok,

Kim Yong Chol, Choe Pu Il, Kim Su Gil,

Thae Hyong Chol, O Su Yong, Kim Hyong Jun,

Ho Chol Man, Pak Myong Sun, Jo Yong Won,

Kim Yo Jong, Kim Jong Gwan, Jong Kyong Thaek,

Kim Il Chol, Im Chol Ung, Ri Ryong Nam,

Kim Yong Hwan, Pak Jong Nam, Yang Sung Ho,

Ri Ju O, Tong Jong Ho, Ko In Ho,

Kim Hyong Sik, Choe Sang Gon, O Il Jong,

Kim Yong Su, Ri Sang Won, Ri Yong Gil,

Kim Myong Gil, Kang Yun Sok.

Pośród gorącego aplauzu zebranych, członkowie prezydium 8. Kongresu PPK, urzędnicy organu kierowniczego Komitetu Centralnego Partii oraz wzorowi urzędnicy, którzy w okresie objętym przeglądem dołożyli starań, aby wypełnić swoje odpowiedzialne obowiązki w walce o wcielanie w życie decyzji podjętych podczas 7. Kongresu PPK, zajęli miejsca na trybunie honorowej.

Na trybunę zaproszeni zostali również: Pak Yong Il, przewodniczący Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Socjaldemokratycznej; Ri Myong Chol, przewodniczący Komitetu Centralnego Czundoistycznej Partii Czongu, oraz Pak Su Chol, szef Pjongjańskiej Misji Antyimperialistycznego Narodowego Frontu Demokratycznego.

Kongres wybrał swój sekretariat.

Członkami sekretariatu zostali:

Sin Ryong Man, Ham Ryong Chol, So Kyong Nam,

Kim Pong Chol, Kang Jong Gwan, Kim Jong Min,

Ri Hyong Jin.

Przyjęto następujące punkty porządku obrad kongresu:

1. Przegląd prac Komitetu Centralnego PPK

2. Przegląd prac Centralnej Komisji Rewizyjnej PPK

3. O nowelizacjach w statucie PPK

4. Wybór centralnego organu kierowniczego PPK

Rozpoczęła się dyskusja nad pierwszym punktem porządku obrad.

Kim Jong Un zaczął wygłaszać referat podsumowujący pracę 7. Komitetu Centralnego PPK.

Wszyscy zebrani słuchali tego historycznego referatu z głęboką uwagą.

Kongres będzie kontynuowany.