W dniach 27-31 grudnia roku 2021 w siedzibie Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK) odbyło się 4. posiedzenie plenarne 8. Komitetu Centralnego PPK. Towarzyszyło mu wielkie zainteresowanie i oczekiwania wszystkich członków Partii i ludzi w całym kraju. Miało ono na celu dokonanie przeglądu w zakresie implementacji głównych polityk Partii i państwa na rok 2021 oraz wytyczenie nowych wskazówek rozwoju. Podczas posiedzenia tego ważne przemówienia wygłosił Sekretarz Generalny Partii Kim Jong Un.

Poniżej zamieszczamy relację z tego wydarzenia w języku angielskim, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nią!

Report on 4th Plenary Meeting of 8th C.C., WPK