Przewodniczący Spraw Państwowych Kim Jong Un wygłosił ważne przemówienie podczas 7. sesji 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, 8 września 2022.

Poruszył w nim m.in. kwestię przyjęcia nowego prawa związanego z polityką kraju w zakresie sił nuklearnych. Podkreślił, że oznacza ono osiągnięcie kolejnego ważnego, historycznego celu – ustanowienie politycznego i instytucjonalnego mechanizmu gwarantującego bezpieczeństwo ludzi i państwa, jak również ich przyszłość. Pośród innych spraw, o których mówił była np. też konieczność wkładania przez rząd KRLD potężnych wysiłków w realizację pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej i osiągania dalszych sukcesów w tej materii. A także wola KRLD do rozwijania przyjaznych relacji i współpracy z wszystkimi krajami opowiadającymi się za niezależnością i sprawiedliwością, a przeciwko występowaniu w relacjach międzynarodowych agresji, ingerencji, dominacji i poddaństwa.

Poniżej pobrać można pełny tekst tego historycznego przemówienia w tłumaczeniu na język angielski.

Respected Comrade Kim Jong Un Makes Policy Speech at Seventh Session of the 14th SPA of DPRK