15 kwietnia szanowny Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei i Przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un, wraz ze swoją żoną Ri Sol Ju, odwiedził Kumsusański Pałac Słońca, z okazji Dnia Słońca, największego święta narodu koreańskiego.

Obecni przy tej okazji byli również Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych i przewodniczący Stałej Komisji Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD; Jo Yong Won, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i sekretarz organizacyjny Komitetu Centralnego Partii i Kim Tok Hun, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych i premier Gabinetu KRLD. A także inni wyżsi urzędnicy Partii i rządu, urzędnicy Komitetu Centralnego Partii, członkowie Gabinetu, czołowi urzędnicy organizacji pracowniczych i czołowi urzędnicy organów sił zbrojnych.

Przed posągami wielkich przywódców, Prezydenta Kim Il Sunga i Przewodniczącego Kim Jong Ila, złożony został kosz kwiatów od Przewodniczącego Spraw Państwowych Kim Jong Una.

Kosze kwiatów złożone zostały także w imieniu Komitetu Centralnego PPK, Komisji Spraw Państwowych KRLD, Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD i gabinetu KRLD.

Kim Jong Un i jego żona Ri Sol Ju, wraz z innymi odwiedzającymi, złożyli najwyższy hołd przed posągami Prezydenta i Przewodniczącego.

Następnie udali się do sal nieśmiertelności, gdzie spoczywają wielcy przywódcy i głęboko się im pokłonili z największym szacunkiem.