Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei (PPK) i Przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un, odwiedził farmy Ogye i Wollang w powiecie Anbyon, prowincji Kangwon, aby udzielić wskazówek w zakresie prac mających na celu usunięcie szkód w uprawach spowodowanych przez tajfun.

Podczas inspekcji pól ryżowych na obszarach dotkniętych tajfunem, Przewodniczący Kim Jong Un wysłuchał sprawozdania dotyczącego przeprowadzonych prac i szczegółowo zapoznał się z zastosowanymi środkami agrotechnicznymi.

Patrząc na pola uprawne, obiecujące udane plony po całkowitym usunięciu szkód, powiedział z zadowoleniem, że są one przeniknięte ofiarnymi wysiłkami żołnierzy i że dzięki ich patriotyzmowi i lojalności można spodziewać się obfitych zbiorów nawet na tych polach, które ucierpiały w wyniku katastrofy naturalnej.

Dopilnował, aby na miejsce wysłane zostały śmigłowce i lekkie samoloty transportowe jednostki sił lotniczych Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) celem przeprowadzenia oprysku, który wspomoże wzrost roślin na uprzednio zalanych polach. Osobiście pokierował pracami.

Przewodniczący Kim Jong Un wyraził podziękowania dla żołnierzy, którzy usunęli ślady szkód spowodowanych przez tajfun i wykonali prace na rzecz poprawy stanu odżywienia rosnącego na polach ryżu. Bardzo pochwalił ich za to, że gotowi są nie tylko do wykazywania się odwagą na polu bitwy, ale także do stania zawsze na czele realizacji polityki Partii, obrony interesów ludzi, ochrony narodowego mienia i wnoszenia wkładu w produkcję zbóż.

Podkreślił, że Komitet Centralny Partii zdecydował się powierzyć KAL takie zaszczytne zadanie, ponieważ, tak jak nie można oddać wrogowi choćby cala terytorium kraju na polu bitwy, tak samo w obliczu szalejącej przyrody nie można pozwolić sobie na utratę choćby jednego phyonga (koreańska jednostka miary odpowiadająca 3,3 metra kwadratowego) gruntów uprawnych na froncie rolnictwa, który związany jest bezpośrednio z warunkami życia ludności. Dodał, że armia powinna stać się prawdziwymi sługami ludzi i w kwestii dbania o ich dobrobyt nigdy nie decydować się na ustępstwa

Podczas wizyty na farmach Przewodniczący Kim Jong Un mówił również o konieczności dbania o uprawy w sposób skrupulatny i oparty na nauce.

Ponownie zwrócił też uwagę, że cały kraj powinien podjąć bardziej gruntowne środki w zakresie zapobiegania szkodom wywołanym katastrofami naturalnymi i rozwijać swoje zdolności do reagowania w obliczu kryzysów.

Oglądając w całości teren farmy Ogye i farmy Wollang, które zyskały nowy wygląd dzięki patriotycznym wysiłkom żołnierzy KAL, serdecznie życzył tamtejszym rolnikom obfitych plonów i szczęścia.