kjui

Siódmy Kongres Partii Pracy Korei (PPK) zakończył się w zeszły poniedziałek, w dniu 9 maja.

Kongres omówił swoją trzecią pozycję programową “W sprawie rewizji zasad PPK” i przyjął decyzję.

Zgodnie z decyzją, rewizja “zasad PPK” przewiduje, że jej najwyższym stanowiskiem jest przewodniczący PPK i jest on jej najwyższym przywódcą, który reprezentuje partię i dowodzi całą partią.

W odniesieniu do tego, sekretarz Komitetu Centralnego partii zostaje przemianowany na wiceprzewodniczącego, główny sekretarz, sekretarz i zastępca sekretarza prowincjonalnych, miejskich i powiatowych komitetów partyjnych i głównych partyjnych organizacji na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a Sekretariat Komitetu Centralnego Partii na Wykonawcze Biuro Polityczne oraz Sekretariat prowincjonalnych, miejskich i powiatowych komitetów partyjnych na Wykonawczy Urząd Polityczny.

Niektóre działy i postanowienia aktualnych zasad partii i ich treść zostały przejrzane i wdrożone zgodnie z wymogami rozwijającej się rzeczywistości.

Kongres omówił czwartą pozycję programową “w sprawie wyboru szanownego Towarzysza Kim Jong Una na najwyższe stanowisko naszej Partii”.

Kim Yong Nam wygłosił przemówienie w sprawie wyboru Kim Jong Una na najwyższe stanowisko PPK.

Powiedział, że Kim Jong Un jest najwyższym przywódcą PPK i narodu koreańskiego, który z powodzeniem rozwija i realizuje rewolucyjną sprawę Juche, która została rozpoczęta na Górze Paektu, oraz dokonał zwycięskiego postępu.

Powiedział on również, że:

Ostatnie cztery lata, podczas których PPK prowadziła rewolucję z Kim Jong Unem jako najwyższym przywódcą, były świadkiem kontynuacji zaciekłej konfrontacji z wrogimi siłami oraz dumnymi dniami, podczas których jeden za drugim miały miejsca znaczące zwycięstwa i wielkie wydarzenia, które szczególnie zapisały się w historii narodu, pomimo największych przeciwności.

W tym okresie Kim Jong Un mocno wykazał godność i siłę narodową socjalistycznej Korei na najsilniejszym poziomie, dzięki wybitnemu przywództwu i niweczeniu okrutnych ruchów wrogich sił na rzecz jej stłumienia, zapewniając solidną podstawę dla ostatecznego zwycięstwa.

Niezachwiane są silna wiara i wola PPK, armii i ludu KRLD by odnieść każde zwycięstwo oraz chwała na drodze jednomyślnego utrzymywania idei i przywództwa Kim Jong Una.

Kim Yong Nam uprzejmie zaproponował Kongresowi wybór Kim Jong Una na przewodniczącego PPK, odzwierciedlając zgodną wolę wszystkich członków partii, personelu Koreańskiej Armii Ludowej i narodu.

Hwang Pyong So, Jon Yong Nam, Ju Yong Gil, Ri Myong Gil i Thae Hyong Chol, delegaci wszystkich prowincjonalnych organizacji partyjnych, w swoich wystąpieniach w pełni wsparli i zatwierdzili wniosek w sprawie wyboru Kim Jong Una na przewodniczącego PPK, jej najwyższe stanowisko.

Wyrazili swoją determinacją absolutnego zaufania i podążania jedynie za Kim Jong Unem w każdej trudnej sytuacji, oraz by twardo walczyć pod kierownictwem Komitetu Centralnego partii, tak jak wcześniej odbywali długie podróże rewolucji podążając za wielkimi przywódcami.

Kongres wybrał Kim Jong Una na przewodniczącego PPK.

Następnie odbyły się wybory centralnego organu przywódczego, czyli piąty punkt porządku obrad.

Kongres postanowił, że Przewodniczący PPK Kim Jong Un został wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii, członka Biura Politycznego KC Partii, członka prezydium Biura Politycznego KC Partii i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej Partii, zgodnie z zasadami PPK oraz zasadami wyboru najwyższego kierownictwa organów PPK.

Kongres wybrał Komitet Centralny Partii.

Ten, na początek, zgłosił kandydatów na członków i zastępców członków KC Partii.

129 kandydatów na członków i 106 kandydatów na zastępców członków KC Partii zostało wybranych na członków i zastępców członków KC Partii przy jednomyślnej zgodzie delegatów.

Kongres wybrał Centralną Komisję Rewizyjną Partii.

15 kandydatów na członków Centralnej Komisji Rewizyjnej Partii zostało wybranych jej członkami przy jednomyślnej zgodzie delegatów.

Delegaci zostali poinformowani o decyzji Pierwszego Plenum 7. Komitetu Centralnego Partii.

Wyniki wyborów członków prezydium Biura Politycznego oraz członków i zastępców członków Biura Politycznego KC Partii zostały ogłoszone.

Wyniki wyborów wiceprzewodniczących KC Partii zostały ogłoszone, oraz poinformowano o sformowaniu Wykonawczego Biura Politycznego.

Delegaci zostali poinformowani, że Centralna Komisja Wojskowa Partii została sformowana.

Poinformowano, że dyrektorzy departamentów KC Partii i redaktor naczelny Rodong Sinmun, organu KC Partii, zostali powołani.

Wyniki wyborów do Komisji Kontroli Komitetu Centralnego Partii zostały ogłoszone.

Delegaci zostali poinformowani o decyzji podjętej na Pierwszym Plenum 7. Centralnej Komisji Rewizyjnej Partii.

Apel 7. Kongresu PPK do wszystkich żołnierzy KAL, młodzieży i ludu “Dokonajmy ostatecznej szarży na rzecz całkowitego zwycięstwa socjalizmu poprzez rozpoczęcie kampanii prędkości Mallima!” został ogłoszony.

Kim Jong Un, przewodniczący PPK, wygłosił przemówienie na zamknięcie Kongresu.

Siódmy Kongres PPK, który odbył się w obecności Kim Jong Una, wielkiego przywódcy PPK i Koreańczyków, był znaczącym wielkim zgromadzeniem, które stało się historycznym przełomem w świętym dążeniu do osiągnięcia wielkiej sprawy Paektu, pod sztandarem Kimilsungizmu-Kimjongilizmu.

Źródło: KCNA