1

Ceremonia nadania odznaczeń partyjnych i państwowych naukowcom, technikom, robotnikom i urzędnikom, którzy przyczynili się do udanego wystrzelenia satelity obserwacyjnego Ziemi Kwangmyongsong-4 odbyła się w Hali Zgromadzeń Mansudae, w środę rano.

Kim Jong Un, Pierwszy Sekretarz Partii Pracy Korei, Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej był obecny na ceremonii.

Otworzył ceremonię i wygłosił przemówienie gratulacyjne.

2

Powiedział, że zdobywcy kosmosu, którzy zademonstrowali światu poczucie własnej wartości i moc naszego wspaniałego kraju oraz nieposkromiony zapał silnych ludzi są najlepszymi patriotami i godnymi podziwu bohaterami Juche Korei.

Zauważył, że wspaniały sukces w wystrzeleniu satelity został dokonany poprzez głęboką lojalność naukowców Juche Korei wobec Partii oraz ich gorliwy patriotyzm i pot.

Nasza Partia ceni patriotyzm naukowców lojalnych wobec niej i rewolucji, powiedział.

W imieniu Partii Pracy Korei, jeszcze raz wyraził wdzięczność zdobywcom kosmosu, którzy napełnili pewnością i odwagą żołnierzy i lud KRLD pędzących naprzód jak wiatr ku 7. Kongresowi Partii Pracy Korei i wnieśli wybitny wkład we wprowadzanie w życie życzeń Kim Jong Ila.

Określił pryncypialne stanowisko i strategiczne zadania PPK związane z rozwojem kosmicznym.

3

Podbój kosmosu jest nie tylko ścieżką nauki, ale też rewolucji, niezależności i samodzielności oraz wysiłkiem dla obrony Przywódcy i stania na straży polityki Partii mającej na celu urzeczywistnienie życzeń Wielkich Przywódców, jak i ostrą walką klasową przeciwko wrogim siłom chcącym odebrać nam pokój i suwerenność, powiedział.

Podkreślił potrzebę szybszego pomyślnego wyniesienia na orbitę większej ilości satelitów Juche Korei przez prowadzenie dynamicznej kampanii rozumu i wysiłku dla osiągania nowatorstwa zgodnie z wymaganiami nowej epoki Chollima i Mallima, aby jeszcze dynamiczniej wybrukować szeroką drogę do podboju kosmosu.

Wezwał dziedzinę nauki kosmicznej do wysokiego wznoszenia sztandaru w gloryfikowaniu 7. Kongresu Partii Pracy Korei jako wydarzenia zwycięzców i chwały. Przedstawił zadania i metody robienia tego.

9

Podkreślił potrzebę trzymania się życzeń Kim Jong Ila jako ważnych wskazówek, bezwarunkowego i dokładnego wcielania ich w życie bez najmniejszych odchyleń czy ustępstw i w ten sposób gloryfikowania na zawsze nieśmiertelnych czynów, których dokonał on na rzecz budowania kosmicznej potęgi; gruntownego ustanowienia jednolitego systemu kierownictwa partyjnego i ukazania w pełni nieugiętego ducha Kunja-ri i rewolucyjnego ducha samodzielności.

Rozwój kosmiczny, siła napędowa nauki i technologii oraz rozwoju ekonomicznego w przyszłości to nasz strategiczny cel, powiedział, wzywając do posuwania się naprzód w tej dziedzinie zgodnie z pięcioletnim planem narodowego rozwoju kosmicznego.

Następnie został odczytany dekret Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD.

Kim Jong Un osobiście przyznał Order Kim Jong Ila, tytuł Bohatera KRLD oraz Medal Złotej Gwiazdy i Order Flagi Narodowej Pierwszej Klasy osobom, które przyczyniły się do udanego wystrzelenia satelity.

8

Ceremonia była kontynuowana popołudniu.

Nagroda Kim Jong Ila, zegarki noszące czcigodne imiona Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila, pochwały Kim Jong Una, Pierwszego Sekretarza PPK, i pochwały Najwyższego Dowódcy KAL Kim Jong Una zostały przyznane naukowcom, technikom, robotnikom i urzędnikom odpowiednich dziedzin, którzy przyczynili się do udanego wystrzelenia satelity.

6

7

Wielu naukowcom, technikom, robotnikom i urzędnikom przyznano Młodzieżową Nagrodę Honorową im. Kim Jong Ila, tytuł Ludowego Naukowca, tytuł Zasłużonego Naukowca i inne honorowe tytuły, Order Flagi Narodowej Pierwszej Klasy, ordery pracy i inne ordery i medale.

10

Źródło: KCNA