W dniach 24-27 lipca w Pjongjangu, stolicy rewolucji, odbyły się pierwsze warsztaty dowódców i oficerów politycznych Koreańskiej Armii Ludowej (KAL). Przewodniczył im Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei (PPK) i przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Wielkie spotkanie militarnych i politycznych kadr całej armii zorganizowane zostało przez Komitet Centralny PPK i Centralną Komisję Wojskową PPK, aby jeszcze bardziej wzmocnić militarną i polityczną siłę oraz rewolucyjnego ducha walki KAL, kręgosłupa zdolności obronnych kraju i rewolucyjnych sił zbrojnych Partii. A również, aby jeszcze raz podnieść świadomość militarnych i politycznych kadr w zakresie strategicznych i taktycznych idei Komitetu centralnego Partii oraz orientacji i polityki odnoszącej się do budowania armii zgodnie z wymogami zmienionej sytuacji.

Były to pierwsze tego rodzaju warsztaty w historii budowania armii. Koncentrowały się one na kwestii rozwoju jednostek, połączonych jednostek i dużych połączonych jednostek KAL w armię silną politycznie i ideologicznie niczym stal oraz niezwyciężone, waleczne szeregi wiernie wspierające przywództwo PPK. Pobudziły i zachęciły militarne i polityczne kadry do wypełniania ich odpowiedzialności i odgrywania wiodącej roli w realizowaniu stojących przed nimi zaszczytnych zadań, wszechstronnie uzbrajając ich.

W warsztatach wzięli udział militarni dowódcy i polityczni komisarze wszystkich rodzajów wojsk, korpusów, dywizji, brygad i pułków, a również członkowie komitetu wykonawczego Komitetu KAL PPK oraz urzędnicy Generalnego Biura Politycznego KAL, Sztabu Generalnego KAL i Ministerstwa Obrony Narodowej KRLD.