15 maja Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei zwołało kolejne posiedzenie konsultacyjne mające na celu przedyskutowanie środków antyepidemicznych.

Przewodniczył mu szanowny Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei Kim Jong Un.

Wzięli w nim udział członkowie Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK oraz członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii.

Na miejscu jako obserwatorzy obecni byli także urzędnicy z sektora antyepidemicznego oraz czołowi urzędnicy Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Biuro Polityczne wysłuchało raportu Państwowej Nadzwyczajnej Centrali Zapobiegania Epidemii o stanie rozprzestrzenienia infekcji na dzień 15 maja.

Podczas posiedzenia ponownie zbadano ogólny stan kampanii antyepidemicznej, po tym jak państwowe działania prewencji epidemicznej przeszły w system antyepidemiczny w najwyższym trybie awaryjnym, i intensywnej dyskusji poddano kwestię pilnego naprawienia uchybień, które pojawiły się w rozprowadzaniu leków.

Odnosząc się do kwestii rozprowadzania leków w całym kraju, Kim Jong Un dokonał analizy obecnej sytuacji, w której, pomimo wydania przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii instrukcji pilnego dystrybuowania leków z państwowych rezerw w celu szybkiego powstrzymania i opanowania rozprzestrzeniania się infekcji, jak również polecenia, aby wszystkie apteki były czynne przez całą dobę, do tej pory nie doszło do aktywnej mobilizacji ani właściwej implementacji w tym zakresie, a leki nie zostały dostarczone na czas do aptek.

Powiedział, że dostarczone przez państwo leki nie trafiają do mieszkańców przez apteki na czas i w prawidłowy sposób, ponieważ urzędnicy Gabinetu i sektora zdrowia publicznego, bezpośredni wykonawcy wyżej wspomnianych poleceń, nie mają prawidłowego zrozumienia obecnego kryzysu i nie są oddani dla ludzi, a tylko składają gołosłowne deklaracje o duchu bezinteresownej im służby. Ostro skrytykował nieodpowiedzialne podejście do pracy Gabinetu i sektora zdrowia publicznego oraz ich zdolności organizacyjne i wykonawcze.

Zwrócił uwagę, że sektory sądowniczy i prokuratorski, które powinny gwarantować implementację polityki Partii za pomocą prawa, nie przeprowadziły w odpowiedni sposób nadzoru i kontroli prawnej, co zapewniłoby szybkie i prawidłowe wykonanie poleceń w sprawie dystrybucji leków oraz skorygowanie różnych niepożądanych praktyk związanych z obrotem i sprzedażą leków w całym kraju. Skrytykował dyrektora Centralnego Biura Prokuratorskiego za jego bezczynność i zaniedbanie obowiązków, brak poczucia odpowiedzialności i skruchy oraz nieodegranie żadnej roli w obecnej poważnej sytuacji.

Kim Jong Un wskazał na pewne niedociągnięcia, które pojawił się w całej kampanii antyepidemicznej i podjął praktyczne środki w celu pilnego ich naprawienia.

Wydał specjalny rozkaz Centralnej Komisji Wojskowej PPK w celu natychmiastowej stabilizacji dostaw leków w Pjongjangu poprzez zmobilizowanie personelu medycznego Armii Ludowej.

Powiedział, że przejęcie stanowczej strategicznej inicjatywy w obecnej wojnie antyepidemicznej nie będzie możliwe, jeśli czołowi urzędnicy nie wykażą się największymi staraniami, duchem walki oraz zdolnościami i mądrością.

Podkreślił potrzebę, aby w wojnie z epidemią zachować wysoką czujność i prowadzić wszelkie prace w sposób staranny i oparty na nauce, aby zapobiec nawet najbardziej błahym niedociągnięciom. Powiedział, że urzędnicy powinni stać na czele antyepidemicznej walki wykonując znaczącą pracę i osiągając znaczące jej rezultaty.

Na podstawie szczegółowej analizy obecnej sytuacji kraju, Kim Jong Un omówił metody bardziej efektywnego prowadzenia polityki antyepidemicznej oraz przedstawił aktualny kierunek i cele walki.

Podczas posiedzenia przedyskutowano również kwestie dalszego wzmacniania kontroli administracyjnej państwa nad pracami antyepidemicznymi, gruntownego zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego w postępowaniu z lekami w aptekach, intensyfikacji kontroli prawnej nad pracami antyepidemicznymi, a również zwiększania zdolności w zakresie reagowania na kryzys.

Niedługo po zakończeniu posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, Kim Jong Un odwiedził apteki w Pjongjangu, aby zapoznać się ze stanem dostaw leków.

Towarzyszyli mu Jo Yong Won i Kim Tok Hun, członkowie Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, Choe Kyong Chol, Minister Zdrowia Publicznego, a również czołowi urzędnicy odpowiednich departamentów Komitetu Centralnego Partii.

Na polecenie Sekretarz Generalnego Kim Jong Una, członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii odwiedzali pjongjańskie apteki, aby zapoznać się z ich sytuacją.

Kim Jong Un odwiedził apteki w dzielnicy Taedonggang.

Szczegółowo wypytał jakie leki dostarczone zostały po wejściu w życie systemu antyepidemicznego w najwyższym trybie awaryjnym, czy są one przechowywane zgodnie z przepisami, czy apteki są czynne przez całą dobę, czy udzielają konsultacji odwiedzającym je pacjentom, jakie posiadają leki przeciwgorączkowe i antybiotyki, na jakie leki jest największe zapotrzebowanie wśród mieszkańców i jakie są ich ceny.

Kim Jong Un wielokrotnie podkreślał potrzebę skorygowania mankamentów systemu dostaw leków oraz podjęcia zdecydowanych środków dotyczących ich transportu.

Powiedział, że większość aptek nie jest wystarczająco dobrze przystosowana do spełniania swoich funkcji i nie posiada miejsc do przechowywania leków poza gablotami. Zwrócił uwagę na sytuację, w której osoby sprzedające leki nie nosiły odpowiednich fartuchów i środowisko higieniczne nie spełniało właściwych standardów.

Zaznaczył, że trwająca obecnie kampania antyepidemiczna jest prowadzona dla ludzi i jej gospodarzami są ludzie. Wielokrotnie wzywał wszystkich urzędników do podejmowania bezinteresownych, pełnych poświęcenia wysiłków dla dobra ludzi, z determinacją, aby brać na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i pomyślność kraju i narodu.