6. posiedzenie Biura Politycznego 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei odbyło się 19 stycznia w siedzibie Komitetu Centralnego Partii w celu przedyskutowania pilnych zadań i ważnych kwestii politycznych Partii i państwa oraz podjęcia w sprawach tych decyzji.

Obecni byli na nim członkowie Prezydium Biura Politycznego KC PPK oraz członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego KC PPK.

Posiedzeniu przewodniczył Sekretarz Generalny Kim Jong Un.

Najpierw przedyskutowano kwestię uroczystego uczczenia 110. rocznicy urodzin Prezydenta Kim Il Sunga oraz 80. rocznicy urodzin Przewodniczącego Kim Jong Ila.

Podkreślono potrzebę, aby w tym historycznym roku Dzień Słońca i Dzień Błyszczącej Gwiazdy, rocznice urodzin wielkich przywódców, stały się ważnymi politycznymi okazjami do dalszego umacniania silnej wiary narodu koreańskiego w wypełnianie pod kierownictwem Partii rewolucyjnego dzieła Juche, zapoczątkowanego i prowadzonego przez wielkich przywódców. A również do zademonstrowania światu ogromnego entuzjazmu i rewolucyjnego ducha wszystkich członków Partii i całego narodu, aby uczynić z lat 20-tych XXI wieku dekadę zwycięzców, którym udało się osiągnąć całościowy rozwój socjalizmu w koreańskim stylu.

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii przydzieliło organom partyjnym i państwowym szczegółowe zadania związane z celebracją rocznic urodzin wielkich przywódców jako festiwalu zwycięstwa i chwały, który na zawsze lśnił będzie w historii kraju.

Przyjęto decyzję Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK „O uroczystym uczczeniu 100. rocznicy urodzin Wielkiego Przywódcy Kim Il Sunga oraz 80. rocznicy urodzin Wielkiego Przywódcy Kim Jong Ila”.

Następnie uczestnicy posiedzenia wysłuchali raportu dotyczącego obecnej sytuacji w rejonie Półwyspu Koreańskiego i pewnych kwestii międzynarodowych oraz przedyskutowali przyszły kierunek polityki wobec Stanów Zjednoczonych.

Poruszony został temat ostatnich nierozważnych posunięć Stanów Zjednoczonych, które bezpodstawnie doszukują się problemu w korzystaniu przez KRLD z jej suwerennych praw.

Tylko w ostatnich latach, po rozmowach na szczycie prowadzonych między KRLD a USA, Stany Zjednoczone wielokrotnie prowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe, do których zawieszenia sto razy się zobowiązywały, oraz testowały różnego rodzaju broń strategiczną. Co więcej, sprowadziły do Korei południowej najnowocześniejszą broń ofensywną i rozmieściły strategiczną broń nuklearną wokół Półwyspu Koreańskiego, w ten sposób stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa KRLD.

Obrzucały KRLD oszczerstwami i ponad 20 razy przyjmowały wobec niej sankcje. W szczególności obecna administracja USA uparcie próbuje pozbawić KRLD możliwości korzystania z prawa do samoobrony.

Fakty kolejny raz jasno pokazują, że tak długo jak istniał będzie wrogi imperializm USA, tak długo kontynuowana będzie wroga polityka wobec KRLD.

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii oceniło, że, pomimo szczerych wysiłków na rzecz utrzymania odprężenia na Półwyspie Koreańskim dokonanych przez KRLD po szczycie w Singapurze, wroga polityka i groźby militarne USA sięgnęły linii niebezpieczeństwa, na co nie można dłużej przymykać oka. Jednogłośnie przyznając, że KRLD musi być w pełni przygotowana na przewlekłą konfrontację z imperializmem USA, doszło do wniosku, że należy przejść do praktycznych działań mających na celu jeszcze solidniejsze i dokładniejsze umocnienie fizycznej siły kraju, potrzebnej do obrony godności państwa oraz praw i interesów narodu.

Potwierdzono zadania polityki obronnej, których zamierzeniem jest niezwłoczne wzmocnienie i rozwinięcie jeszcze potężniejszych fizycznych środków, pozwalających na zdecydowane przezwyciężenie z dnia na dzień intensyfikujących się wrogich posunięć Stanów Zjednoczonych. Odpowiednie organy zostały poinstruowane, aby ponownie rozważyły wszystkie środki dobrowolnie podjęte wcześniej przez KRLD w celu budowania wzajemnego zaufania oraz przeanalizowały kwestię wznowienia wszystkich działań, które zostały tymczasowo zawieszone.

Decyzje przyjęte podczas posiedzenia są podjętymi we właściwym czasie i słusznymi środkami, mającymi na celu zapewnienie KRLD wiarygodnej gwarancji istnienia oraz suwerenności w świetle pilnych wymogów rozwijającej się rewolucji oraz panującej obecnie sytuacji.