5. posiedzenie Biura Politycznego 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK) odbyło się 1 grudnia w siedzibie Komitetu Centralnego Partii.

Na spotkaniu obecny był Kim Jong Un, sekretarz generalny PPK.

Wzięli w nim udział również członkowie Prezydium Biura Politycznego KC PPK oraz członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii.

Podczas posiedzenia przedyskutowano kwestię zwołania 4. plenarnego posiedzenia 8. Komitetu Centralnego PPK.

Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Generalny Kim Jong Un.

Odniósł się on do faktu, że, chociaż wciąż istnieją trudności w rozwoju gospodarki kraju, to dzięki prawidłowemu kierownictwu Komitetu Centralnego Partii, w ciągu całego roku główne cele w zakresie polityk, o których zadecydowano podczas 8. Kongresu Partii zostały z siłą i bojowo posunięte naprzód.

Powiedział, że bardzo krzepiące jest to, że pozytywne zmiany zostały dokonane w ogóle spraw państwowych, w tym w kwestiach politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz związanych z obroną narodową, o czym świadczy stabilny zarząd nad gospodarką kraju oraz wielkie sukcesy dokonane w rolnictwie i budownictwie, sektorach priorytetowo traktowanych przez Partię. Dodał, że w każdej dziedzinie zgromadzone zostały cenne doświadczenia potrzebne do przyszłego rozwoju.

Mówiąc, że odnotowane sukcesy świadczą o energicznym postępie w pracach, które zostały zaplanowane, aby położyć fundamenty pod rozwój gospodarczy kraju i poprawę warunków życia ludności oraz dają wiarę w nowe zwycięstwo socjalizmu w koreańskim stylu, zaznaczył, że Komitet Centralny Partii ogólnie ocenia bieżący rok jako rok zwycięstwa.

Zauważył, że przyszły rok będzie ważny i należało będzie w nim prowadzić naprawdę gigantyczną walkę, podobnie jak w roku bieżącym. Powiedział, że Komitet Centralny Partii powinien dobrze opracować plany na przyszły rok, aby były dynamiczne, postępowe, naukowe i szczegółowe oraz wzmocnić podstawy realizacji planu pięcioletniego.

Przydzielił zadania związane z przygotowaniami do posiedzenia plenarnego.

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PPK przyjęło rezolucję o zwołaniu 4. posiedzenia plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii w ostatniej dekadzie grudnia i przedyskutowało porządek obrad planowanego spotkania.