9. Sesja 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej odbyła się w sali zgromadzeń Mansudae w Pjongjangu w dniach 26-27 września.

Wzięli w niej udział deputowani do NZL, jako obserwatorzy obecni byli także także lokalni Rządu, sił zbrojnych, organów egzekwowania prawa i sektora finansowego.

Podczas sesji podjęto decyzje w sprawie następujących punktów porządku obrad:

1. Dotyczący wprowadzenia zmian i uzupełnień w niektórych treściach Socjalistycznej Konstytucji KRLD.

2. Dotyczący rozpatrzenia i przyjęcia ustawy KRLD gwarantującej prawa osób niepełnosprawnych.

3. Dotyczący rozpatrzenia i przyjęcia ustawy KRLD w sprawie irygacji.

4. Dotyczący rozpatrzenia i przyjęcia ustawy KRLD dotyczącej służby publicznej.

5. Dotyczący dokonania oceny praktycznej realizacji ustawy KRLD w sprawie sektora finansowego.

6. Dotyczący zmiany nazwy Narodowej Administracji Rozwoju Kosmicznego KRLD na Narodowe Biuro Generalne ds. Technologii Kosmicznych KRLD.

7. Dotyczący spraw organizacyjnych.

Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei i Przewodniczący Spraw Państwowych KRLD, Marszałek Kim Jong Un, uczestniczył jako obserwator w dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad.

Przewodniczący NZL Pak In Chol przewodniczył sesji.

Po otwarciu sesji odegrano hymn narodowy KRLD.

Deputowany Choe Ryong Hae, przewodniczący Stałego Komitetu NZL, przedstawił raport na temat pierwszego punktu porządku obrad.

Powiedział, że w projekcie zmian i uzupełnień uwzględniono treści dotyczące tego, że KRLD jako odpowiedzialne państwo nuklearne, rozwija broń nuklearną, aby zagwarantować prawa do istnienia i rozwoju kraju, zapobiegać wojnie oraz bronić pokoju i stabilności w regionie i na całym świecie. A misją sił zbrojnych Republiki jest ochrona suwerenności narodowej i integralności terytorialnej kraju, praw i interesów jego obywateli, systemu socjalistycznego oraz osiągnięć rewolucji przed wszelkimi zagrożeniami oraz gwarantowanie pokoju i pomyślności kraju dzięki potężnym zdolnościom militarnym. Przedłożył projekt do dyskusji.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę NZL KRLD „O zmianie i uzupełnieniu niektórych treści Socjalistycznej Konstytucji KRLD”.

Marszałek Kim Jong Un wygłosił przemówienie.

Gdy skończył mówić, wszyscy zebrani wznieśli entuzjastyczne wiwaty, okazując swoją radość i emocje. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego historycznego przemówienia, link do pobrania tekstu w języku angielskim znajduje się poniżej.

Respected Comrade Kim Jong Un Makes Speech at 9th Session of 14th SPA

Następnie omówiono kolejne punkty porządku obrad.

Deputowany Kang Yun Sok, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu NZL, przedstawił raport na temat drugiego, trzeciego i czwartego punktu porządku obrad.

Rozdział po rozdziale omówił treść odnośnych projektów ustaw. W tym przepisy dotyczące pełnego zagwarantowania społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturalnych praw osób niepełnosprawnych oraz zapewniania, aby w pełni cieszyły się one godnym życiem jako gospodarze państwa i społeczeństwa; wymogi prawne dotyczące rozwoju w zakresie irygacji w rolnictwie i zapewniania trwałego i stabilnego rozwoju produkcji rolnej oraz regulacje dotyczące zagwarantowania poprawnego wdrażania polityki Partii i państwa oraz poprawy zarządzania państwowego poprzez rozwijanie szeregów pracowników służby publicznej.

Na podstawie artykułu 95 Socjalistycznej Konstytucji, Stały Komitet NZL przedłożył projekty ustaw do dyskusji.

Wygłoszone zostały przemówienia w zakresie omawianych tematów.

Po przeanalizowaniu konstruktywnych opinii deputowanych i uzupełnieniu projektów ustaw na ich podstawie, sesja jednogłośnie przyjęła uchwały NZL KRLD: „O przyjęciu ustawy KRLD gwarantującej prawa osób niepełnosprawnych”, „O przyjęciu ustawy KRLD w sprawie irygacji” i „O przyjęciu ustawy KRLD dotyczącej służby publicznej”.

Omówiono piąty punkt porządku obrad.

Deputowany Pak Jong Gun, wicepremier Rządu, a jednocześnie przewodniczący Komisji Planowania Państwowego, przedstawił raport, po którym wygłoszono przemówienia.

Jednogłośnie przyjęto rezolucję dotyczącą piątego punktu porządku obrad.

Omówiono szósty punkt porządku obrad i jednogłośnie przyjęto rezolucję w sprawie zmiany nazwy Narodowej Administracji Rozwoju Kosmicznego KRLD na Narodowe Biuro Generalne ds. Technologii Kosmicznych KRLD.

Jako siódmy punkt porządku obrad omówiono sprawy organizacyjne.

Mianowano nowych członków Rządu.

Członkowie komitetów sektorowych NZL zostali odwołani lub uzupełniająco wybrani.

Na zakończenie sesji przewodniczący NZL Pak In Chol wygłosił przemówienie.