Pjongjang, 10 Maja (KCNA)

W stolicy KRL-D na Placu Kim Il Sunga odbył się uroczysty masowy wiec i pochód z okazji 7. Kongresu Partii Pracy Korei (PPK).

W momencie, gdy Kim Jong Un, Przewodniczący Partii Pracy Korei, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i Najwyższy Dowódca Armii Ludowej pojawił się na trybunie honorowej na placu, ludzie zgromadzeni na placu wznieśli okrzyki “Hura!”, balony wzniosły się ku niebu nad placem. Odbył się również pokaz fajerwerków.

Kim Jong Un przyjął entuzjastyczne okrzyki tłumu. Zaprezentowano mu bukiet członków Koreańskiego Związku Dziecięcego (KCU).

Na trybunie honorowej znajdowali się Kim Yong Nam, Hwang Pyong So, Pak Pong Ju i inni starsi urzędnicy partii, państwa i armii, urzędnicy KC PPK, przewodniczący partyjnych komitetów prowincjonalnych i dowódcy KAL.

Na zaproszenie przybyli również Kim Yong Dae, przewodniczący Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Socjaldemokratycznej, Yun Jong Ho, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Czondoistycznej Partii Chongu, Jo Il Min, kierownik pjongjańskiej misji Narodowego Demokratycznego Frontu Antyimperialistycznego (AINDF), Pu Yong Uk, kierownik grupy gratulacyjnej koreańskich rezydentów w Japonii, Cha Sang Bo, kierownik grupy gratulacyjnej Stowarzyszenia Koreańczyków w Chinach, a także uczestnicy 7. Kongresu PPK, urzędnicy z partii, siły zbrojne, członkowie organizacji ludzi pracy, ministrowie i członkowie instytucji państwowych, członkowie i urzędnicy KPA oraz sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego KRLD, uczestnicy 70-dniowej kampanii lojalności, grupa gratulacyjna rezydentów koreańskich z Japonii, Chin, Koreańczycy spoza kraju, przedstawiciele misji dyplomatycznych, reprezentanci organizacji międzynarodowych oraz zagraniczni goście.

Kim Yong Nam, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei i przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD wygłosił przemówienie. Stwierdził, że 7. Kongres Partii Pracy Korei był wydarzeniem politycznym, wpisującym się w historię Partii Pracy Korei i KRL-D dodając, że odzwierciedlając jednomyślną wolę i przeznaczenie całej partii, armii i ludu, podczas kongresu wybrano Kim Jong Una, jako Przewodniczącego Partii Pracy Korei.

Podkreślił, że wybór Kim Jong Una na stanowisko Przewodniczącego PPK jest wyrazem bezgranicznej lojalności i absolutnego zaufania armii i ludu KRL-D do niego oraz wielkim, rewolucyjnym wydarzeniem gwarantującym rozwój dalekowzrocznego planu partii, rewolucji, kraju i całego narodu.

Przekazał najserdeczniejsze gratulacje dla Kim Jong Una z okazji wyboru na przewodniczącego PPK, odzwierciedlając jednomyślne uczucia wszystkich członków partii, urzędników i ludzi w całym kraju.

Kim Yong Nam w imieniu Komitetu Centralnego PPK złożył najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich członków partii, urzędników i ludzi za to, że uczestniczyli w 70-dniowej kampanii lojalności, która ze zwycięstwem ukoronowała Kongres PPK, jako wielkie, rewolucyjne wydarzenie.

Zwrócił on uwagę na to, że Kim Jong Un w swym raporcie złożonym podczas trwania kongresu określił strategiczną linię partyjną i ogólne zadania niezbędne do ukończenia socjalistycznej przyczyny Juche pod sztandarem modelowania całego społeczeństwa na zasadach Kimilsungizmu-Kimjongilizmu. Podkreślił konieczność dla wszystkich urzędników, członków partii i ludzi, aby włączyli się do walki o wdrażanie w życie decyzji podjętych na 7. Kongresie PPK z takim samym wigorem i siłą, jaką pokazali w czasie trwania 70-dniowej kampanii lojalności.

Po przemówieniu Kim Yong Nama, odbył się masowy pochód, w którym uczestniczyły setki tysięcy ludzi pracy z Pjongjangu.

Kolumny ludzi przeszły przez plac Kim Il Sunga, z wielkim wzruszeniem i entuzjazmem przyjmując wiadomość o wyborze Kim Jong Una na Przewodniczącego PPK.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia przekazali mu najserdeczniejsze podziękowania.

Kim Jong Un serdecznie pomachał do entuzjastycznie wiwatujących uczestników pochodu.

Na placu przedstawiono napisy: “Kim Il Sung“, “Kim Jong Il” i “Kim Jong Un” oraz “Z oddaniem brońmy przywódcy!”, “Jednomyślna jedność” i “7 Kongres Partii Pracy Korei”.

Orkiestra wojskowa na zakończenie pochodu uformowała się w kształt emblematu Partii Pracy Korei i napis “Zwycięstwo” podczas grania pieśni “Oda Do Generała Kim Jong Una“.

Na zakończenie pochodu tłum ponownie wzniósł okrzyki wiwatujące Marszałkowi Kim Jong Unowi oraz przedstawiono pokaz fajerwerków.

Kim Jong Un z serdecznością zapoznał się z entuzjazmem uczestników, będąc na platformie trybuny honorowej.