Podczas 8. Kongresu Partii Pracy Korei Najwyższy Przywódca Kim Jong Un wygłosił 9-godzinny referat, w którym kompleksowo przeanalizował i podsumował pracę 7. Komitetu Centralnego Partii. Nakreślił także nową linię walki i taktyczno-strategicznej polityki mającej na celu dokonanie radykalnego postępu w budowaniu socjalizmu, a również wysunął ważne zadania dotyczące kwestii zjednoczenia narodowego, relacji zagranicznych i rozwoju pracy partyjnej.

Poniżej pobrać można obszerny artykuł w języku angielskim przybliżający treść tego historycznego referatu. Serdecznie zachęcamy do przeczytania!

On Report Made by Supreme Leader Kim Jong Un at 8th Congress of WPK at 8th Congress of WPK