Poniżej publikujemy fragment noworocznego orędzia Szanownego Marszałka Kim Jong Una, w którym podsumowuje on osiągnięcia dokonane w zeszłym roku:

Drodzy Towarzysze!

Pożegnaliśmy rok 2016, którego każdy dzień uczciliśmy gigantyczną walką, tworząc nową historię wielkiego rozkwitu bezprecedensowego w historii rewolucji Juche, witamy nowy rok 2017.

Korzystając z tej znaczącej okazji, kiedy spoglądamy z dumą na ten wspaniały rok pełen chwalebnych cudów dokonanych przez naszych wspaniałych ludzi, z głębi serca przekazuję gorące pozdrowienia, składam chwałę i najlepsze życzenia pełnego nadziei nowego roku całemu narodowi koreańskiemu, który z optymizmem przezwyciężył wszelkie próby bezprecedensowe w historii, dzieląc dole i niedole i wiążąc swój los z Partią, tworząc z nią integralną całość w ideach, intencjach i woli.

Serdeczne pozdrowienia kieruje również do rodaków na południu i zagranicą oraz postępowców całego świata i innych zagranicznych przyjaciół, którzy dążą do niezależności i sprawiedliwości.

Rok 2016 był rokiem rewolucyjnych wydarzeń i wielkich zmian, rokiem wartym odnotowania w historii naszej Partii i kraju.

W roku tym, pośród rosnącego rewolucyjnego entuzjazmu wszystkich członków Partii, żołnierzy i całego narodu oraz wielkiego zainteresowania świata, w uroczysty i znaczący sposób, odbył się 7. Kongres Partii Pracy Korei, jako wielki polityczny festiwal.

Podczas kongresu z dumą dokonaliśmy przeglądu chwalebnej historii Partii, historii wypełniania rewolucyjnego dzieła Juche na zwycięskiej drodze pod mądrym przywództwem Wielkich Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, oraz przedstawiliśmy ambitny plan zrealizowania socjalistycznego dzieła pod sztandarem Kimilsungizmu-Kimjongilizmu.

Poprzez ten historyczny kongres, została w pełni zademonstrowana żelazna wola naszej armii i ludu, by nieprzerwanie kroczyć drogą Juche podążając za Partią, oraz położone zostały trwałe fundamenty koreańskiej rewolucji. Zapisze się on w historii naszego kraju jako spotkanie zwycięzców, które pokazało niezachwianą siłę wielkiej Partii Kimilsungizmu-Kimjongilizmu, chwalebne spotkanie, które położyło nowy kamień milowy w wypełnianiu rewolucyjnego dzieła Juche.

W zeszłym roku dokonany został epokowy zwrot w umacnianiu zdolności obronnych Juche Korei, i nasz kraj osiągnął status mocarstwa nuklearnego, militarnego giganta na Wschodzie, którego najstraszniejszy wróg nie ośmieli się sprowokować.

Przeprowadziliśmy pierwszy test bomby wodorowej, różnych środków uderzeniowych i głowicy nuklearnej, aby zaradzić rzucanym przez imperialistów groźbom wojny nuklearnej, które z dnia na dzień stawały się coraz bardziej nikczemne. Energicznie rozwijaliśmy najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, i weszliśmy w ostatni etap przygotowań do testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Osiągaliśmy inne wspaniałe sukcesy w umacnianiu zdolności obronnych, jeden po drugim. Dało to silną militarną gwarancję obrony losu kraju i narodu oraz zwycięskiego wypełniania dzieła budowy potężnego socjalistycznego kraju. Nasza dzielna Armia Ludowa niezawodnie broniła bezpieczeństwa kraju i zdobyczy rewolucji stanowczo udaremniając zuchwałe posunięcia wroga, których cele była agresja i wojna, jak również udoskonaliła się w aspekcie politycznym i ideologicznym oraz pod względem przygotowań militarnych, jak przystało na armię niezwyciężoną. Lśniące sukcesy osiągnięte w sektorze obrony narodowej napełniły naszych ludzi wielką dumą narodową i odwagą, sprowadziły niechlubną porażkę na imperialistów i inne reakcyjne siły, a także znacząco podniosły strategiczną pozycję naszego kraju.

W zeszłym roku osiągnęliśmy dumne sukcesy w 70-dniowej i 200-dniowej kampanii, zorganizowanych dla uczczenia 7. Kongresu Partii.

Kampanie te były pełną determinacji walką, podczas której wszyscy nasi ludzie rozbijali na drobne kawałki nikczemne plany wroga zakładające izolacje i dławienie naszego kraju i doprowadzili do punktu zwrotnego na wszystkich frontach budowy potężnego socjalistycznego kraju. Były potężną walką tworzenia, która dała początek nowej erze Mallima.

Dzięki bohaterskiej walce klasy pracującej Kim Il Sunga i Kim Jong Ila oraz reszty naszego narodu, ambitne cele, które postawiła Partia dla 70-dniowej i 200-dniowej kampanii zostały pomyślnie osiągnięte i doprowadzono do nowego przełomu w rozwoju gospodarki narodowej.

Nasi dzielni, utalentowani naukowcy i technicy, pomyślnie wynieśli w przestrzeń kosmiczną satelitę obserwacji Ziemi Kwangmyongsong 4, a następnie z sukcesem przeprowadzili test nowego typu silnika o dużej mocy przeznaczonego do rakiety nośnej, której zadaniem jest umieszczenie na orbicie geostacjonarnego satelity. Robiąc to, otworzyli szeroką drogę eksploracji kosmosu. Stworzyli również w pełni zautomatyzowane, modelowe systemy produkcji w naszym własnym stylu, wyhodowali wysokowydajne odmiany roślin mając na względzie podniesienie produkcji rolniczej. Dokonywali też innych chwalebnych przełomów naukowych i technologicznych, jeden po drugim. Wszystko to będzie miało ogromne znaczenie w rozwijaniu gospodarki naszego kraju i poprawianiu bytu ludności. Przemysł energetyczny, górnictwo węglowe, przemysł metalurgiczny, chemiczny i materiałów budowlanych, sektor transportu kolejowego i inne główne sektory gospodarki narodowej osiągnęły odpowiednie cele produkcyjne i transportowe, w ten sposób demonstrując potencjał naszej samodzielnej gospodarki i nadając potężny rozmach budowie socjalistycznego giganta gospodarczego. Liczne placówki przemysłowe i spółdzielnie rolnicze odnotowały dumne sukcesy przekraczając rekordowe roczne poziomy produkcji. Armia Ludowa stała w awangardzie uświetniania historii „złotych mórz” i tworzenia legendarnej szybkości w ważnych miejscach budowy. Sektory edukacji, opieki zdrowotnej i sportu, także dokonały godnych podziwu osiągnięć. Kiedy nagła katastrofa naturalna zniszczyła pewne obszary prowincji Północny Hamgyong, cały kraj zjednoczył się w wysiłkach na rzecz odbudowy, w serdecznej odpowiedzi na wezwanie Partii i w krótkim czasie osiągnięte zostały wspaniałe sukcesy.

Podczas 70-dniowej i 200-dniowej kampanii stworzyliśmy nowego ducha czasów dla budowy potężnego socjalistycznego kraju, a zaufanie naszego narodu do Partii i wiara w socjalizm umocniły się. W zeszłym roku, kiedy cały kraj, nieustannie, dzień i noc, przepełniony był energią, wszyscy członkowie Partii i inni ludzie pracy, młodzież i żołnierze w pełnym zakresie zademonstrowali niezłomnego, walczącego ducha przezwyciężania prób i trudności, nieustraszony zapał, by odpowiadać na wezwanie Partii z oddaniem i poprzez praktyczne działanie, mimo jakichkolwiek przeciwności losu. Pokazali także kolektywistyczną siłę pomagania sobie wzajemnie i prowadzenia się nawzajem, by w błyskawicznym tempie iść naprzód.

Wspaniałe sukcesy, które osiągnęliśmy w zeszłym roku we wszystkich sektorach rewolucji i budownictwa nie wynikają w żaden sposób z dobrych warunków, nie są też szczęśliwym rezultatem działania jakiejś boskiej mocy. Tajemną siłą, która doprowadziła do zaistnienia wszystkich tych cudownych sukcesów jest po prostu jednomyślna jedność naszej armii i narodu, ich wspaniała zdolność samorozwoju. Choć obstrukcyjne knowania wroga stały się jeszcze bardziej rażące, a poważne trudności pojawiały się jedna po drugiej, wszyscy nasi żołnierze i inni ludzie jeszcze ściślej zjednoczyli się wokół Partii i przeprowadzili zwycięską walkę w rewolucyjnym duchu samodzielności i męstwa. W ten właśnie sposób osiągali zadziwiające świat, cudowne sukcesy w takich trudnych okolicznościach.

Jednomyślna jedność jest fundamentem Juche Korei i dynamiczną siłą do skoku naprzód, musimy niezmiennie podążać drogą samodzielności i samorozwoju – to bezcenna prawda rewolucji Juche potwierdzona przez gigantyczną walkę naszej armii i narodu w roku 2016.

Jeszcze raz kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich żołnierzy i całego narodu, którzy z niezachwianą wiarą w ostateczne zwycięstwo rewolucji, ozdobili zeszły rok, obfitujący w wydarzenia i trudny, chwalebnymi dokonaniami, poświęcając swoją patriotyczną lojalność, pot i krew dla budowy potężnego socjalistycznego kraju.