Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei (PPK), przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, zwołał i przewodniczył poszerzonemu posiedzeniu Wykonawczej Rady Politycznej Komitetu Centralnego PPK, którego tematem była organizacja kampanii mającej na celu usunięcie skutków klęski żywiołowej na terenach prowincji Hamgyong Południowy i Hamgyong Północny, w które uderzył Tajfun nr 9.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Wykonawczej Rady Politycznej Komitetu Centralnego Partii, jak również czołowi urzędnicy głównych departamentów KC Partii, w tym Departamentu Organizacyjno-Instruktażowego oraz Departamentu Informacji i Promocji.

Na spotkaniu obecny był także wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) Pak Jong Chon, szef Sztabu Generalnego KAL oraz inni dowódcy KAL.

Podczas gdy trwa energiczna kampania mająca na celu wyeliminowanie skutków powodzi i tajfunu, które niedawno nawiedziły różne obszary KRLD, 3 września w prowincje Hamgyong Południowy i Hamgyong Północny uderzył Tajfun nr 9, wyrządzając szkody na ich terenach.

W związku z powyższym, Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii Kim Jong Un natychmiast wysłał na obszary dotknięte tajfunem wiceprzewodniczących Komitetu Centralnego Partii, aby szczegółowo zapoznali się ze szkodami.

5 września osobiście odwiedził obszary dotknięte tajfunem w prowincji Hamgyong Południowy i otrzymał od wiceprzewodniczących KC Partii szczegółowy raport dot. zniszczeń wywołanych przez tajfun.

Ulewny deszcz i silny wiatr Tajfunu Nr. 9 zniszczyły ponad 1000 budynków mieszkalnych na obszarach przybrzeżnych obu prowincji, a wiele budynków użyteczności publicznej i pól uprawnych zostało zalanych.

Podczas posiedzenia dogłębnie przedyskutowano kwestię usunięcia szkód na obszarach dotkniętych tajfunem w obu prowincjach, a także dokonano analizy i podjęto decyzje w zakresie szczegółowych środków, takich jak organizacja sił budowlanych, projekty i transport materiałów.

Najwyższy Przywódca podkreślił potrzebę, aby ta kampania odbudowy stała się nie tylko pracą gospodarczą mającą na celu wyeliminowanie następstw klęski żywiołowej, ale również ważną pracą polityczną i okazją do umocnienia jednomyślnej jedności. Powiedział, że dobrze byłoby, żeby stolica udzieliła aktywnej pomocy prowincji, a tym samym przyczyniła się do utrwalenia w całym społeczeństwie socjalistycznego zwyczaju pod postacią szlachetnych przymiotów duchowych i moralnych, których przedstawiciele w pierwszej kolejności troszczą się o ludzi będących w trudnej sytuacji i wraz z nimi przezwyciężają trudności, zawsze dzielą z nimi smutek i radość.

Powiedział także, że stanięcie na czele pomocy prowincjom przez członków Partii ze stolicy, gdy kraj przeżywa trudności, w wielkim stopniu przyczyniłoby się do umocnienia jednomyślnej jedności społeczeństwa KRLD. Dodał, że Komitet Centralny Partii zaapeluje do głównych członków Partii w Pjongjangu o mobilizację w ramach oddziałów stołecznych członków Partii.

Wyraził przekonanie, że, zgodnie z intencją Komitetu Centralnego Partii, stołeczni członkowie Partii odegrają przodującą rolę w kampanii odbudowy na obszarach dotkniętych klęską i w pełni zademonstrują jednomyślną jedność społeczeństwa, dzieląc dolę i niedolę z lokalnymi członkami partii i ludźmi pracy. A również, że wykonają dużą część pracy w świętej kampanii przed 75. rocznicą założenia Partii i jej 8. Kongresem.

Powiedział, że tym razem konieczne jest zarządzenie powszechnej mobilizacji sektora transportowego, tak jak podczas kampanii usuwania szkód w północnej części kraju kilka lat temu, oraz podjęcie odpowiednich środków w zakresie organizacji i kontroli transportu w celu zapewnienia wystarczających dostaw materiałów potrzebnych do odbudowy. Po oszacowaniu ilości głównych materiałów, jakie będą potrzebne, kolejno powziął środki, aby je dostarczyć.

Wyrażając przekonanie, że Armia Ludowa wiernie wypełni swoją misję i obowiązek obrońcy kraju i twórcy szczęścia narodu, wydał rozkaz Centralnej Komisji Wojskowej WPK wzywający do przeprowadzenia kampanii mającej na celu usunięcie skutków klęski żywiołowej na terenach prowincji Hamgyong Południowy i Hamgyong Północny.

Podczas poszerzonego posiedzenia Wykonawczej Rady Politycznej odwołano Kim Song Ila, przewodniczącego Prowincjonalnego Komitetu PPK w prowincji Hamgyong Południowy. Na jego miejsce mianowany został wicedyrektor Departamentu Organizacyjno-Instruktażowego KC PPK.

Po zakończeniu posiedzenia, Najwyższy Przywódca przeprowadził inspekcję dotkniętych przez tajfun obszarów w prowincji Hamgyong Południowy.

Towarzyszyli mu: wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Partii, dowódcy Armii Ludowej i czołowi urzędnicy głównych departamentów Komitetu Centralnego Partii.

Zwracając uwagę, że jak pokazały ostatnie zniszczenia, stan zabezpieczeń na całym wybrzeżu kraju jest nieodpowiedni, podkreślił, że ta kwestia także jest jedną z prac, którym należy szybko stawić czoła jako ważnym zadaniom politycznym.

Zaznaczył, że w kontekście potencjalnego narażenia na burzliwość przyrody w przyszłości, należało będzie sporządzić plan przeniesienia osiedli mieszkaniowych położonych blisko morza do bezpiecznej strefy, gruntownie badając i rozważając ich bezpieczeństwo.

Powiedział, że aby zbudować trwałe i wysokiej jakości konstrukcje przybrzeżne mające skutecznie chronić osiedla mieszkaniowe i grunty uprawne, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy i sporządzenie planu ich budowy zgodnie ze standardowymi zasadami budownictwa, przy udziale jednostek naukowo-badawczych z dziedziny hydrotechniki morskiej i instytutów projektowych specjalizujących się w projektowaniu tego rodzaju obiektów oraz budowanie ich w ramach rocznego planu poprzez mobilizację sił państwowych.

Zapoznając się ze stanem upraw, które ucierpiały w wyniku tajfunu, wezwał do aktywnego podjęcia środków agrotechnicznych mających na celu minimalizację strat w wysokości plonów.

Wyraził przekonanie, że Partia i naród z pewnością postępować będą naprzód, jednomyślnie osiągając nowe wielkie zwycięstwa, a państwo z pewnością prosperowało będzie coraz lepiej, niezależnie od tego jak burzliwa będzie przyroda i wobec jakich trudności przyjdzie stanąć.