Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, złożył wizytę gratulacyjną w Ministerstwie Ludowych Sił Zbrojnych w piątek, 71 rocznicę założenia KAL.

Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii Kim Jong Un został sfotografowany na pamiątkę z dowódcami KAL na tle posągów Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila znajdujących się na terenie Ministerstwa.

W sali konferencyjnej, Kim Jong Un usiadł razem z generałami i innymi oficerami ministerstwa i dowódcami dużych połączonych jednostek i połączonych jednostek KAL i gorąco pogratulował im z okazji Dnia Założenia Armii.

Wygłosił bardzo ważne przemówienie.

Przekazał serdeczne gratulacje ukochanym żołnierzom z całej armii oraz ich rodzinom, świętującym znaczący Dzień Założenia Armii w ekscytującym czasie, kiedy zapoczątkowana została nowa decydująca faza w rozwoju koreańskiej rewolucji i na nowy etap rozwoju weszły wysiłki na rzecz budowy potężnego socjalistycznego kraju.

Powiedział, że spotykając się z dowódcami wszystkich korpusów, dywizji i brygad KAL, czuje, jak gdyby spotykał się z wszystkimi żołnierzami armii i poprosił dowódców o przekazanie wszystkim żołnierzom uczuć Najwyższego Dowódcy, który tęskni za nimi i chce z nimi być, choć jest od nich daleko.

Podkreślając potrzebę, aby Armia Ludowa dokonała w tym roku ogromnego skoku i innowacji bezprecedensowych w partyjnej historii rewolucyjnej walki oraz budowania armii i w ten sposób wypełniła swoją historyczną misję przed epoką i rewolucją, wysunął zadania bojowe dla Armii Ludowej.

Powiedział, że jeszcze gruntowniejsze ustanowienie monolitycznego systemu dowództwa Partii w całej armii jest fundamentalnym gwarantem ukształtowania całej armii w oparciu o Kimilsungizm-Kimjongilizm, głównego zadania w budowaniu armii, oraz pracą najwyższej i pierwszorzędnej wagi związaną z losem kraju, rewolucji i narodu.

Powiedział, że organizacje partyjne i instytucje polityczne KAL powinny pamiętać, że zalety ideologiczne i moralne dla rewolucyjnej armii mają charakter absolutny i nie mogą zostać niczym zastąpione oraz są gwarancją pewnego zwycięstwa. Powinny prowadzić pracę ideologiczną w zdecydowany, wielostronny i trójwymiarowy sposób, szczególny nacisk kładąc na sprawienie, aby cała armia była jeszcze silniejsza politycznie, ideologicznie i moralnie jak podwójny filar i w ten sposób uczynić armię ideologicznie czystą całością, wspólnotą zjednoczoną z Partią przez tę samą krew, myśl, intencję i los.

Mówiąc, że rewolucyjne tradycje Partii są jak naczynia krwionośne łączące dzisiaj i jutro rewolucji Juche i służą jako stała jej podstawa, wezwał do zwrócenia szczególnej uwagi na wzmacnianie edukacji o rewolucyjnych tradycjach pośród żołnierzy i tym samym sprawienia, aby rewolucyjny duch Góry Paektu przeniknął całą armię.

Zaznaczył także potrzebę mądrego prowadzenia edukacji w duchu stawiania państwa na pierwszym miejscu, stosując właściwą metodologię, i zapewnienia w ten sposób, aby masy żołnierzy stanowczo zbrojnie chroniły świetlaną przyszłość socjalistycznego kraju.

Powiedział, że KAL, zdecydowanie trzymając w dłoniach broń rewolucji, powinna wzmocnić edukację klasową w armii jak przystało na szeregi awangardy walki klasowej strzegącej czoła obrony socjalizmu i w ten sposób bezlitośnie udaremnić wszelkie posunięcia wrogich sił mające na celu podkopanie ideologii i systemu społecznego KRLD.

Podkreślił, że współpraca pomiędzy dowódcami militarnymi i oficerami politycznymi powinna być realizowana na wyższym poziomie, jako że jest to styl pracy właściwy rewolucyjnej armii, który sprawi, że cała armia będzie mocno zjednoczona wokół Partii i gruntownie realizowana będzie militarna linia i polityka Partii.

Mówiąc, że przekształcenie Armii Ludowej w elitarne siły jest konsekwentną polityką Partii w budowaniu rewolucyjnych sił zbrojnych, wezwał do gruntownego wcielania w życie wysuniętej przez Komitet Centralny Partii pięciopunktowej polityki o doprowadzeniu do zwrotu w treningu, aby uczynić armię jednostką zwycięską, która zawsze zwycięża w każdej operacji i bitwie. Podkreślił potrzebę dalszego umacniania Armii Ludowej politycznie i ideologicznie oraz pod względem techniki militarnej w zgodzie z wymogami dzisiejszych czasów.

Zaznaczył potrzebę pozbycia się wszelkich przeżytków jak formalistyczny styl czy stereotypowe szablony w treningu i stałego ulepszania treści i metod treningu w dopasowaniu do naturalnej i geograficznej specyfiki kraju oraz wymogów i cech nowoczesnej wojny.

Wezwał całą armię do pełnego rozniecenia pośród żołnierzy entuzjazmu treningowego i ducha rywalizacji poprzez masowe ruchy, w tym ruch strzelców wyborowych.

Powiedział, że fundamentalny klucz do posunięcia naprzód wysiłków na rzecz przekształcenia armii w elitarne rewolucyjne siły zbrojne leży w rewolucji ideologicznej i treningowej, modernizacji broni i sprzętu oraz ustanowieniu dyscypliny militarnej.

Dodał, że wszystkie jednostki i podjednostki całej armii powinny jeszcze mocniej wznieść gorący wiatr trzech punktów, aby doprowadzić do nowego zwrotu w ulepszaniu zaopatrzenia logistycznego oraz żołnierskiego życia.

Powiedział, że Armia Ludowa powinna nieustannie wysoko wznosić hasło „Weźmy na siebie zarówno obronę kraju, jak i socjalistyczne budownictwo!” i ukazać właściwą KAL wytrwałość w walce i tworzeniu na wszystkich polach socjalistycznego budownictwa, gdzie wzywa Partia. Tym samym odegrać ważną rolę w tym roku, roku kluczowym dla realizacji pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej.

Przedstawił metody pomyślnego wykonania ważnych zadań stojących przed KAL w tym roku, w tym dalszego wzmacniania roli organizacji partyjnych i instytucji politycznych KAL na wszystkich poziomach oraz podnoszenia zdolności bojowych pod każdym względem poprzez przezwyciężanie trudności w rewolucyjnym duchu samodzielności.

Mówiąc, że Partia pokłada wielkie zaufanie w dowódcach KAL, wyraził oczekiwanie i przekonanie, że w pełni przyjmując na siebie odpowiedzialność za swoją pracę przed Partią, rewolucją, krajem i narodem będą odnosić oni w niej jeszcze wspanialsze sukcesy.

Powiedział, że determinacja i wola Partii, aby ukształtować nowy plan działania na rzecz budowy potężnego socjalistycznego kraju – pragnienia wielkich przywódców – są silne i żadna siła nie jest w stanie zablokować dynamicznego postępu kraju. Zaapelował do całej armii, aby ciężko pracowała na rzecz realizacji rewolucyjnego dzieła Juche w ścisłej jedności wokół Komitetu Centralnego Partii.