Najwyższy Przywódca Kim Jong Un spotkał się z Nguyenem Phu Trongiem, sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Wietnamu i prezydentem Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei i przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, spotkał się z Nguyenem Phu Trongiem, sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu (KC KPW) i prezydentem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, w Pałacu Prezydenckim, w piątkowe południe.

Kiedy Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii Kim Jong Un przybył na plac Pałacu Prezydenckiego został gorąco powitany przez Nguyena Phu Tronga.

Kim Jong Un wymienił serdeczne pozdrowienia z Nguyenem Phu Trongiem i objął go.

Oficjalna ceremonia powitalna odbyła się na placu.

Kiedy Kim Jong Un przekroczył linię wiwatujących dzieci razem z Nguyenem Phu Trongiem, został mu wręczony bukiet kwiatów przez piękne dziecko, wśród gorącego powitania przez dzieci wymachujące flagami narodowymi obu krajów.

Kim Jong Un stanął na trybunie razem z Nguyenem Phu Trongiem, machając do dzieci.

Hymny narodowe obu krajów zostały uroczyście zagrane po tym, jak Kim Jong Un i Nguyen Phu Trong stanęli na trybunie.

Dokonał inspekcji gwardii honorowej trzech służb Wietnamskiej Armii Ludowej, wraz z Nguyenem Phu Trongiem.

Kim Jong Un i Nguyen Phu Trong wymienili pozdrowienia ze starszymi urzędnikami partii i rządów obu krajów, ściskając dłoń wszystkim.

Obecni tam ze strony KRLD byli: Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Kim Phyong Hae i O Su Yong, członkowie Biura Politycznego i wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK), Ri Yong Ho, członek Biura Politycznego KC PPK i minister spraw zagranicznych, Kwang Chol, zastępca członka Biura Politycznego PPK i minister Ludowych Sił Zbrojnych, Kim Yo Jong, zastępca członka Biura Politycznego i pierwszy wicedyrektor departamentu KC PPK, Choe Son Hui, wiceminister spraw zagranicznych, i inni urzędnicy.

Ze strony wietnamskiej obecni byli: Tran Quoc Vuong, członek Biura Politycznego KC KPW i stały sekretarz Sekretariatu, Pham Minh Chinh, członek Biura Politycznego i sekretarz KC KPW oraz przewodniczący jej Komisji Organizacyjnej, Nguyen Van Binh, członek Biura Politycznego i sekretarz KC KPW oraz przewodniczący jej Komisji Gospodarczej, Pham Binh Minh, członek Biura Politycznego KC KPW, wicepremier i minister spraw zagranicznych, Generał To Lam, członek Biura Politycznego KC KPW i minister bezpieczeństwa publicznego, Nguyen Van Nen, sekretarz KC KPW i dyrektor Biura Głównego, Hoang Binh Quan, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych KC KPW, Dao Viet Trung, dyrektor Biura Głównego Prezydium, Le Hoai Trung, wiceminister spraw zagranicznych, Nguyen Duc Chung, przewodniczący Ludowego Komitetu Miejskiego Hanoi, Le Ba Binh, ambasador Wietnamu w KRLD, oraz inni urzędnicy partyjni i rządowi.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un odbył rozmowy z Prezydentem Nguyenem Phu Trongiem

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyły się rozmowy pomiędzy Najwyższym Przywódcą Kim Jong Unem i Prezydentem Nguyenem Phu Trongiem.

Obecni tam ze strony KRLD byli Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Ri Yong Ho i No Kwang Chol, a ze strony wietnamskiej Tran Quoc Vuong, Pham Minh Chinh, Nguyen Van Binh, Pham Binh Minh, To Lam, Nguyen Van Nen , Hoang Binh Quan i Dao Viet Trung.

Podczas rozmów obie strony poinformowały się wzajemnie o sytuacji politycznej i gospodarczej w swoich krajach, oraz wymieniły opinie na temat dalszej ekspansji i rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy pomiędzy obiema partiami i oboma krajami w różnych dziedzinach, zgodnie z wymogami nowej ery, oraz na temat innych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un powiedział, że bardzo cieszy się ze spotkania z Sekretarzem Generalnym Nguyenem Phu Trongiem i z zapoznaniem się z wietnamskimi towarzyszami podczas swojej pierwszej wizyty w Socjalistycznej Republice Wietnamu, wyrażając serdeczne podziękowania wietnamskiej partii, rządowi i obywatelom za ich serdeczne powitanie i gorące przyjęcie.

Zwracając uwagę, że konsekwentnym stanowiskiem PPK i państwa KRLD jest kontynuowanie przyjacielskich stosunków i współpracy pomiędzy oboma krajami i obiema partiami, wykuwanych we krwi z pokolenia na pokolenie, zgodnie z intencjami poprzednich przywódców, Kim Jong Un wezwał do prowadzenia aktywnej wymiany delegacji na szczeblu partyjnym i rządowym, ustanawiania na stałych podstawach i rozwijania na świeży wysoki poziom dwustronnej współpracy i wymiany we wszystkich sektorach, takich jak gospodarka, nauka i technologia, obrona, sport, kultura i sztuka oraz media.

Wyraził szczerą nadzieję, że naród wietnamski odniesie jeszcze większe sukcesy w walce o osiągnięcie “celów na rzecz bogatego społeczeństwa oraz kwitnącego, demokratycznego, sprawiedliwego i cywilizowanego państwa” pod wysoko wzniesionym sztandarem socjalizmu, zjednoczony wokół Komunistycznej Partii Wietnamu, dowodzonej przez Sekretarza Generalnego Nguyena Phu Tronga.

Kim Jong Un wyraził wdzięczność partii i rządowi Wietnamu za udzielenie czynnego i szczerego wsparcia oraz wspaniałej pomocy dla udanego drugiego szczytu i rozmów KRLD-USA.

Serdecznie witając Przewodniczącego Partii Pracy Korei Kim Jong Una, składającego wizytę w Wietnamie, w imieniu partii, państwa i obywateli Wietnamu, Sekretarz Generalny Nguyen Phu Trong powiedział, że wizyta Kim Jong Una stanowi kamień milowy w rozwoju stosunków pomiędzy obiema partiami i oboma krajami.

Mówiąc, że przyjacielskie stosunki i współpraca Wietnamu z KRLD są stosunkami tradycyjnymi, osobiście zapewnionymi i pielęgnowanymi przez Prezydenta Ho Chi Minha i Prezydenta Kim Il Sunga, Nguyen Phu Trong powiedział, że partia, rząd i obywatele Wietnamu nigdy nie zapominają o tym, a są zawsze wdzięczni KRLD za udzielenie ogromnego wsparcia i poparcia dla Wietnamu w jego walce o niepodległość i narodowe wyzwolenie. Dodał, że niezmiennym stanowiskiem partii i rządu Wietnamu jest, aby zawsze przywiązywać dużą wagę do stosunków dwustronnych i nadal umacniać stosunki pomiędzy obiema partiami i oboma krajami, w interesie narodów obu krajów oraz dla regionalnego pokoju i stabilności.

Wyraził przekonanie, że naród koreański odniesie wielkie sukcesy w budownictwie socjalistycznym, rozwoju kraju i poprawie standardów życia ludności pod przewodnictwem Partii Pracy Korei, na czele z Przewodniczącym Kim Jong Unem.

Zauważając, że wyrazem zaufania pomiędzy oboma krajami był wybór Hanoi jako miejsca drugiego szczytu KRLD-USA, Nguyen Phu Trong wysoko ocenił konstruktywne i aktywne stanowiska KRLD i USA wykazane podczas rozmów.

Rozmowy przebiegły w braterskiej, przyjacielskiej atmosferze.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un spotkał się z wietnamskim premierem Nguyenem Xuan Phucem

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un spotkał się w piątkowe popołudnie z Nguyenem Xuan Phucem, premierem rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Został przywitany w budynku wietnamskiego rządu przez premiera Nguyena Xuan Phucao oraz Truong Hoa Binh, członka Biura Politycznego KC KPW i stałego wicepremiera, Vuonga Dinha Hue’a, członka Biura Politycznego KC KPW i wiceministra, Generała Ngo Xuan Licha, członka Biura Politycznego KC KPW i ministra obrony, Dao Viet Trunga, dyrektora Biura Generalnego Prezydencji, Mai Tien Dunga, ministra i przewodniczącego Biura Rządu, Tran Tuan Anh, ministra Przemysłu i Handlu, Nguyen Xuan Cuonga, ministra rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Le Hoai Trunga, wiceministra spraw zagranicznych, i innych wysokich urzędników wietnamskiego rządu.

Kim Jong Un wymienił gorące pozdrowienia z Nguyenem Xuan Phucem.

Został mu wręczony bukiet kwiatów przez słodkie dziecko.

Nguyen Xuan Phuc zaprowadził Kim Jong Una do sali, w której znajdowały się zdjęcia Prezydenta Kim Il Sunga, Przewodniczącego Kim Jong Ila i Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una.

Kobiety gorąco powitały wizytę Kim Jong Una, machając flagami narodowymi obu krajów.

Kim Jong Un odbył sesję zdjęciową z Nguyenem Xuan Phucem przed przystąpieniem do przyjacielskich rozmów.

Obecni byli tam Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Ri Yong Ho i No Kwang Chol.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un spotkał się z Przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Wietnamu Nguyen Thi Kim Ngan

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un spotkał się w piątkowe popołudnie z Nguyen Thi Kim Ngan, przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Odwiedził budynek Zgromadzenia Narodowego Wietnamu i wymienił gorące pozdrowienia z Nguyen Thi Kim Ngan.

Został przywitany przez Tonga Thi Phonga, członka Biura Politycznego KC KPW i stałego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Uong Chu Luu, wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Dao Viet Trung, dyrektora Biura Generalnego Prezydencji, Nguyen Manh Dau, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego, Le Hoai Trung, wiceministra spraw zagranicznych, i innych wysokich urzędników wietnamskiego rządu.

Został gorąco powitany przez kobiety machające flagami narodowymi obu krajów.

Został mu wręczony piękny bukiet kwiatów przez jedną z kobiet.

Odbył sesję zdjęciową z Nguyen Thi Kim Ngan przed przystąpieniem do rozmów w przyjacielskiej atmosferze.

Obecni byli Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Ri Yong Ho i No Kwang Chol.

Kim Jong Unowi i Nguyen Thi Kim Ngan zrobiono zdjęcie z wysokimi urzędnikami partii i rządów obu krajów, którzy uczestniczyli w rozmowach.

Wielki bankiet wydany na cześć Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una

Prezydent Nguyen Phu Trong wydał w zeszły piątek uroczysty bankiet w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na powitanie wizyty Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una w Wietnamie

Obecni byli: Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Kim Phyong Hae, O Su Yong, Ri Yong Ho, No Kwang Chol, Kim Yo Jong, Choe Son Hui i inne towarzyszące im kadry i pomocnicy.

Zaproszony został również Ambasador KRLD w Wietnamie Kim Myong Gil i pracownicy jego ambasady.

Obecni byli wysocy urzędnicy wietnamskiej partii i rządu, w tym Tran Quoc Vuong, Pham Minh Chinh i wietnamski Ambasador w KRLD Le Ba Binh.

Kim Jong Un i Nguyen Phu Trong pojawili się w sali bankietowej.

Wszyscy uczestnicy tego bankietu z entuzjazmem powitali czołowych liderów obu partii i obu krajów, składając im najwyższy hołd.

Nguyen Phu Trong wygłosił przemówienie gratulacyjne, a następnie w odpowiedzi Kim Jong Un wygłosił swoje przemówienie.

Serdecznie witając wizytę Kim Jong Una w Wietnamie, Nguyen Phu Trong powiedział, że wizyta ta, pierwsza tego rodzaju w ciągu 55 lat po wizycie Prezydenta Kim Il Sunga w Wietnamie w 1964 roku, jest wyrazem stanowiska partii i rządu KRLD, ceniących tradycyjne przyjacielskie stosunki z Wietnamem.

Nguyen Phu Trong powiedział, że tradycyjne przyjacielskie stosunki pomiędzy obiema partiami, państwami i narodami, zapewnione i pielęgnowane przez Prezydenta Hi Chi Minha i Prezydenta Kim Il Sunga z wielką starannością, były stale rozwijane pomimo wielu wyzwań, wyrażając przekonanie, że wizyta złożona przez Kim Jong Una przed 70. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami wniesie wielki wkład w interesy obu narodów oraz globalny pokój, stabilność, współpracę i rozwój.

Powiedział, że chociaż Wietnam i KRLD znajdują się daleko od siebie, to są sobie tak bliscy jak prawdziwi bracia, wyrażając nadzieję, że tradycyjne przyjacielskie stosunki z KRLD będą się nadal rozwijać.

Kim Jong Un wyraził szczere podziękowania Nguyenowi Phu Trongowi za najszczerszą gościnność ze szczególną uwagą, chociaż był zajęty generalną pracą partii i państwa, mówiąc, że odwiedza Wietnam z pragnieniem niezmiennego rozwijania historycznej tradycji przyjaźni KRLD i Wietnamu oraz rozwoju dwustronnych więzi na nowy, wyższy poziom, zgodnie z nową erą w kalejdoskopie światowej polityki.

Powiedział, że całkowicie naturalnym i słusznym jest że odwiedził Wietnam, związany ze szlachetnymi sercami przywódców obu krajów i wspólną duszą męczenników obu krajów, którzy tworzyli historię przyjaźni KRLD i Wietnamu oddając swe życia, potwierdzając wolę dalszego umacniania i rozwoju przyjacielskich stosunków dwustronnych i współpracy, zgodnie z wymogami nowej ery, oraz podejmowania wspólnych wysiłków w świętej walce o szczęście i przyszłość narodów obu krajów.

Zwracając uwagę, że jego pierwsza wizyta w Wietnamie i znaczące spotkanie z Sekretarzem Generalnym Nguyenem Phu Trongem przekonały go o żywotności i dobrej przyszłości przyjacielskich stosunków i współpracy pomiędzy obiema partiami i narodami obu krajów, wykutych i skonsolidowanych przez Towarzysza Kim Il Sunga i Towarzysza Ho Chi Minha, Kim Jong Un wyraził wolę mocnej obrony przyjaźni KRLD-Wietnam, cennego dziedzictwa pozostawionego przez poprzednich przywódców obu krajów, oraz gloryfikowania jej przez wieki, z pokolenia na pokolenie.

Podczas bankietu odbyło się barwne przedstawienie artystyczne, przygotowane specjalnie przez wietnamskich artystów na powitanie historycznej wizyty Kim Jong Una w Wietnamie.

Zaprezentowano męskie solo “Song of Loyalty” oraz kobiece solo “Charms”, śpiewane przez sławnych artystów z Wietnamu którzy brali udział w April Spring Friendship Art Festival, oraz inne pokazy wietnamskiej tradycyjnej i pełnej wdzięku muzyki instrumentalnej i tańców, które stworzyły wspaniałą przyjacielską atmosferę i wywarły głębokie wrażenie na uczestnikach.

Kim Jong Un wraz z Nguyen Phu Trongem wyszli na scenę, aby wyrazić podziękowanie za szczerą i osobliwą prezentację wykonawców, oraz zrobili sobie z nimi zdjęcie.

Kim Jong Un raz jeszcze wyraził podziękowania za szczerą i gorącą gościnność wietnamskiej partii i rządu, zanim pożegnał się z Nguyenem Phu Trongiem.