Zgodnie z wielkim planem budowniczym dotyczącym stolicy, przestawionym na 8. Kongresie PPK, w ramach nowego planu pięcioletniego w Pjongjangu zbudowane zostaną nowoczesne budynki mieszkalne dla 50 000 rodzin, będące ucieleśnieniem szlachetnej idei kłaniania się ludowi jak niebu i opartego na Juche zmysłu estetycznego w zakresie architektury prezentowanego przez Partię Pracy Korei.

Budowa budynków mieszkalnych, która zademonstruje siłę narodu i socjalistyczną cywilizację , jest najważniejszym zadaniem Partii i rządu. Tegoroczna budowa mieszkań dla 10 000 rodzin w stolicy jest wielkim przedsięwzięciem poprzez które wcielana będzie w życie decyzja podjęta podczas 2. posiedzenia plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii.

23 marca w rejonie Songsin i Songhwa, dzielnicy Sadong, odbyła się ceremonia rozpoczęcia prac budowlanych.

Kiedy na miejsce przybył sekretarz generalny Partii Pracy Korei i przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un, który tworzy chwalebną historię stawiania ludzi na pierwszym miejscu, rozległy się głośne wiwaty wszystkich zebranych.

Wśród osób obecnych na ceremonii znaleźli się: Jo Yong Won i Kim Tok Hun, członkowie Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK; Ri Il Hwan i O Su Yong, sekretarze Komitetu Centralnego Partii; Kim Yong Hwan, główny sekretarz Miejskiego Komitetu Partii w Pjongjangu; a również urzędnicy Gabinetu, ministerstw, agencji narodowych i instytucji w Pjongjangu.

Obecni byli także Kwon Yong Jin, Kim Jong Gwan i inni urzędnicy organów sił zbrojnych.

Kim Jong Un wygłosił przemówienie wyrażające żarliwą miłość do ludzi i głębokie zaufanie wobec budowniczych.

Wszyscy uczestnicy ceremonii przyjęli je z entuzjastycznymi wiwatami, wyrażającymi ich silną determinację.

Kim Jong Un osobiście wręczył członkom dowodzącym pracami nad projektem proporzec sztabu budowy budynków mieszkalnych w Pjongjangu dla 50 000 rodzin.

Wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej Kim Jong Gwan, minister obrony narodowej, wygłosił przemówienie w imieniu budowniczych.

Odzwierciedliło ono stanowczą determinację stania się chorążymi i bohaterami dzisiejszej walki o doprowadzenie do nowego zwycięstwa w historii socjalistycznego budownictwa i stworzenia nowej prędkości pjongjańskiej, świeżego cudu, wysoko wznosząc proporzec przekazany przez Sekretarza Generalnego Kim Jong Una jako sztandar rewolucji.

Wszyscy budowniczy uroczyście przysięgli przed Partią i narodem stać się awangardą implementacji wielkiego programu walki przedstawionego podczas Kongresu Partii. I tym samym, corocznie – aż do roku 2025, kiedy przypada 80. rocznica założenia Partii – budować budynki mieszkalne dla 10 tysięcy rodzin na najwyższym poziomie z nieugiętym bojowym duchem i niezrównaną śmiałością, zawsze pamiętając o głębokiej miłości i zaufaniu Sekretarza Generalnego Kim Jong Una.

Przeprowadzono eksplozję na rozpoczęcie budowy.

Budowniczy w dobrym nastroju rozpoczęli pracę.

Kim Jong Un skierował serdeczne słowa zachęty do budowniczych, którzy rozpoczęli odpowiedzialną i chwalebną pracę, aby wcielać w życie złożoną ludziom przez PPK obietnicę.

Poniżej pobrać można pełny tekst przemówienia wygłoszonego podczas ceremonii przez Sekretarza Generalnego Kim Jong Una w tłumaczeniu na język angielski.

Let Us Renovate Our Capital City Splendidly Once Again by Building 50 000 Flats