Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei i przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Partii Pracy Korei, pokierował 4. Poszerzonym Posiedzeniem 7. Centralnej Komisji Wojskowej PPK.

Wzięli w nim udział: członkowie Centralnej Komisji Wojskowej PPK, członkowie Komitetu Wykonawczego Komitetu Koreańskiej Armii Ludowej PPK, dowódcy i komisarze różnych rodzajów wojsk i korpusów KAL, oficerowie dowodzący Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Ludowego, Dowództwa Gwardii i innych organów wojskowych, a również zastępcy dyrektorów głównych departamentów Komitetu Centralnego PPK.

Podczas posiedzenia zbadano i przedyskutowano ważne środki militarne oraz organizacyjne i polityczne mające na celu dalsze wzmacnianie ogółu sił zbrojnych KRLD politycznie, ideologicznie i pod względem techniki wojskowej – a tym samym stanowczą obronę politycznej stabilności i suwerenności kraju oraz niezawodne powstrzymywanie większych i mniejszych, długotrwałych zagrożeń militarnych ze strony wrogich sił.

Dokonano przeglądu i analizy szeregu mankamentów zaobserwowanych w militarnej i politycznej działalności ogółu sił zbrojnych KRLD, w tym KAL i przedyskutowano metody ich przezwyciężenia i doprowadzenia do drastycznej poprawy w tym zakresie. Omówiono także kwestię zbadania i skorygowania nieracjonalnych mechanizmów i defektów strukturalnych oraz kluczowe kwestie dotyczące dalszego zwiększania zdolności militarnego odstraszania stwarzających zagrożenie sił zewnętrznych poprzez szybkie podnoszenie potencjału samodzielnej obrony i organizowanie nowych jednostek.

Jeszcze raz podkreślono zadania stojące przed różnymi sektorami, mające na celu gruntowne wcielanie w życie rewolucyjnej militarnej linii i polityki Partii.

Przedstawiono nowe strategie mające na celu dalsze wzmacnianie krajowych środków powstrzymywania wojny nuklearnej i zapewnienie wysokiej gotowości bojowej strategicznych sił zbrojnych.

Podjęto też kluczowe kroki w celu zdecydowanego zwiększenia zdolności artyleryjskich KAL.

Podczas posiedzenia wybrano również wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej PPK i odwołano lub uzupełniająco wybrano niektórych jej członków.

Na wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej PPK wybrany został Ri Pyong Chol.

Sprawą organizacyjną stanowiącą przedmiot posiedzenia było także odwołanie, przeniesienie, lub mianowanie dowódców na głównych stanowiskach w instytucjach wojskowych.

Centralna Komisja Wojskowa PPK zadecydowała o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe dowódców PPK, w uznaniu za ich poświęcenie i wysiłki na rzecz uczczenia znaczącego roku, w którym przypada 75. rocznica założenia PPK, jako pierwszego roku wielkiego zwycięstwa we frontalnej batalii o dokonanie przełomu.

Przewodniczący Kim Jong Un podkreślił wagę gruntownego zapewnienia jednolitego przywództwa Partii nad KAL poprzez konsolidację organizacji partyjnych i instytucji politycznych wewnątrz KAL na wszystkich szczeblach oraz podniesienia ich roli i funkcji, a również wzmocnienia kierownictwa Partii, aby wszystkie sprawy, w tym militarne, polityczne, logistyczne i dotyczące bezpieczeństwa, prowadzone były zgodnie z ideologią i intencjami Partii, pod każdym względem. Wyszczególnił kluczowe kwestie, które powinny stale być uwzględnianie w militarnej i politycznej działalności sił zbrojnych KRLD, oraz związane z nimi zadania i metody i wykonania.

Podpisał 7 rozkazów – w tym rozkazy odnoszące się do nowych środków militarnych omówionych i zatwierdzonych przez Centralną Komisję Wojskową Partii, rozkaz w sprawie projektu reorganizacji strukturalnej mającego na celu podniesienie odpowiedzialności i roli głównych instytucji edukacji militarnej, rozkaz w sprawie reorganizacji systemu dowodzenia wojskowego w zgodzie z misją i obowiązkami instytucji bezpieczeństwa oraz rozkaz o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe dowódców.

Źródło: The Pyongyang Times, 24 maja 2020 r.