W czwartek (2 lipca), Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK) zebrało się na poszerzonym posiedzeniu w budynku Komitetu Centralnego PPK w celu przedyskutowania bieżących spraw oraz ważnych kwestii politycznych Partii i państwa.

Kim Jong Un, przewodniczący PPK, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, był obecny na posiedzeniu.

Udział wzięli w nim również członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego KC PPK.

Jako obserwatorzy obecni byli tam urzędnicy Komitetu Centralnego PPK, rządu, ministerstw i instytucji narodowych; przewodniczący prowincjonalnych komitetów Partii i prowincjonalnych komitetów ludowych; dowódcy organów sił zbrojnych, członkowie Centralnego Nadzwyczajnego Dowództwa Anty-epidemiologicznego i urzędnicy budowlani.

Na podstawie decyzji Biura Politycznego KC PPK, Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przewodniczył posiedzeniu i przedstawił ważne wnioski.

W ramach pierwszego punktu agendy posiedzenia dokonano przeglądu prowadzonych przez ostatnie 6 miesięcy prac w zakresie zapobiegania niebezpiecznej epidemii i przedyskutowano kwestię dalszej konsolidacji obecnej pozycji anty-epidemiologicznej poprzez wzmocnienie państwowych działań anty-epidemiologicznych.

Najwyższy Przywódca odniósł się do celu i zamiaru Partii, w związku z którymi ponownie omawiane są te kwestie.

Po szczegółowym przeanalizowaniu 6 miesięcy anty-epidemiologicznej pracy, powiedział, że pomimo globalnego kryzysu zdrowotnego udało się całkowicie zapobiec przedostaniu się wirusa do kraju i utrzymać stabilną sytuację anty-epidemiologiczną, co jest znamienitym sukcesem osiągniętym dzięki dalekowzrocznemu kierownictwu Komitetu Centralnego Partii i wysokiemu poczuciu spójności całego ludu, na rozkaz Komitetu Centralnego Partii działającego jak jedność. Dodał, że taki sukces należy docenić i stale go konsolidować, aby w pełni zagwarantować bezpieczeństwo państwa i dobro narodu.

Podkreślił, że w obecnej sytuacji – kiedy w sąsiednich krajach i regionach utrzymuje się tendencja ponownych infekcji i ponownego rozprzestrzeniania się wirusa oraz nie ma pewnych perspektyw na zażegnanie niebezpieczeństwa pandemii – należy utrzymywać najwyższą czujność na froncie anty-epidemiologicznym, bez najmniejszego samozadowolenia czy rozluźnienia, a również zreorganizować i wzmocnić działania anty-epidemiologiczne.

Najwyższy Przywódca ostro skrytykował niedbałość, obojętność i nieprzestrzeganie zasad nadzwyczajnej dyscypliny anty-epidemiologicznej pośród urzędników, wynikające z przewlekłego charakteru pracy na rzecz zapobiegania epidemii. Wielokrotnie ostrzegał, że przedwczesne łagodzenie środków anty-epidemiologicznych poskutkowałoby niewyobrażalnym i nieodwracalnym kryzysem, zaznaczając, że wszystkie sektory i jednostki powinny dalej wzmacniać działania w zakresie przeciwdziałania epidemii, aż do czasu gdy zagrożenie zupełnie zniknie, nie zaś popadać w samozadowolenie z powodu obecnej dobrej sytuacji i pozwalać sobie na rozluźnienie.

Podczas posiedzenia przedstawiony został raport z państwowych prac anty-epidemiologicznych prowadzonych przez ostatnie 6 miesięcy oraz wygłoszone zostały przemówienia.

W raporcie i przemówieniach dokonano dogłębnej oraz krytycznej analizy i przeglądu problemów wykrytych w pracach anty-epidemiologicznych w pierwszej połowie roku. Podkreślono, że w świetle globalnych strat spowodowanych pandemią, należy podjąć jeszcze staranniejsze i bardziej znaczące działania w celu prowadzenia efektywnej pracy organizacyjnej i politycznej na rzecz gruntownego przestrzegania środków anty-epidemiologicznych i ścisłego utrzymywania nadzwyczajnego systemu anty-epidemiologicznego.

Jako drugi punkt agendy przedyskutowano kwestię przyspieszenia budowy Pjongjańskiego Szpitala Ogólnego i podjęcia kroków w celu zapewnienia zasobów ludzkich, materialnych i technologicznych dla usług medycznych.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un wyraził zadowolenie z tego, że dzięki niezwykłej mentalnej sile i oddanym wysiłkom budowniczych prace budowlane osiągają stały postęp, pomimo trudnych i niesprzyjających warunków.

A również zadbał o podjęcie potężnych środków państwowych w celu pilnego rozwiązania problemów stojących na drodze do znakomitego ukończenia prac nad szpitalem, który zapewni ludziom najbardziej zaawansowaną opiekę zdrowotną na światowym poziomie. Przedstawił szczegółowe zadania stojące przed sektorami odpowiedzialnymi za budowę, dostawę materiałów i przygotowania do działania.

Podczas posiedzenia przeanalizowano projekty decyzji dotyczących 1 i 2 punktu agendy i jednogłośnie je przyjęto.

Omówiono również ważne kwestie związane z zewnętrznymi sprawami Partii i inne.

Źródło: KCNA, 3 czerwca 2020 r.