Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, przeprowadził inspekcję dotkniętego powodzią terenu wioski Taechong, leżącej w powiecie Unpha, prowincji Hwanghae Północne.

Z powodu utrzymujących się przez kilka dni z rzędu gwałtownych ulew wywołanych przez sezonowy front deszczowy, została przerwana tama w rejonie wioski Taechong. W wyniku tego zalanych zostało ponad 730 parterowych domów i 600 hektarów upraw ryżu, zniszczone zostało też 179 wyższych budynków mieszkalnych.

Po otrzymaniu raportu o powodzi na terenie wioski Taechong, Najwyższy Przywódca osobiście udał się na miejsce, aby bezpośrednio zapoznać się z sytuacją oraz szczegółowo wyjaśnić zadania i metody usunięcia szkód.

Powiedział, że odczuł ogromną ulgę dowiadując się, że wszyscy mieszkańcy powiatu Unpha zostali z wyprzedzeniem ewakuowani w bezpieczne miejsce i nie ma ofiar w ludziach. Wezwał odpowiednie organy w powiecie, w tym organy partyjne i rządowe, organizacje pracownicze i organy bezpieczeństwa publicznego, do odpowiedzialnego zajęcia się kwestią zakwaterowania mieszkańców, którzy stracili domy, w budynkach komitetu Partii i komitetu ludowego powiatu, budynkach użyteczności publicznej i domach oraz kwestią stabilizacji ich życia i zapewnienia im wsparcia.

Polecił odpowiedniemu sektorowi przedłożyć dokument dotyczący zaopatrzenia ludności obszaru dotkniętego powodzią w żywność z rezerw przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych.

Powiedział, że priorytetowe znaczenie ma szybkie dostarczenie ludziom pościeli, przedmiotów codziennego użytku, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby, aby najprędzej jak to możliwe ustabilizować ich życie. W całości powierzył to zadanie urzędnikom departamentów Komitetu Centralnego Partii i ich rodzinom.

Polecił zorganizować sztab ds. likwidacji szkód powodziowych złożony z personelu odpowiednich departamentów Komitetu Centralnego Partii i Ministerstwa Ludowych Sił Zbrojnych. Poinstruował, aby w pierwszej kolejności sztab zapoznał się dokładnie ze zniszczeniami, właściwie obliczył ilość potrzebnych do ich usunięcia materiałów i siły roboczej, a następnie przedstawił mu sprawozdanie.

Powiedział, że należy zaangażować centralne siły projektowe w zbudowanie w dotkniętej przez powódź rolniczej wiosce powiatu Unpha 800 modelowych domów i że projekt ten musi zostać wykonany najszybciej jak to możliwe i na najwyższym poziomie.

Mówiąc, że kolejny raz postanowił zmobilizować armię ludową do pracy mającej na celu likwidację skutków powodzi, polecił armii ludowej sformować potrzebne siły, pilnie wysłać je na miejsce i priorytetowo potraktować kwestie związane ze zniszczonymi domami, drogami i obszarami najbardziej potrzebnymi ludziom.

Podkreślił wagę podjęcia środków na rzecz zapewnienia materiałów, takich jak cement potrzebny do odbudowy. Dał instrukcję, aby użyto materiałów ze strategicznych rezerw przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych.

Zaapelował do rządu, Państwowej Komisji Planowania, ministerstw i instytucji narodowych, aby, dobrze znając intencje Partii, podjęli aktywną współpracę w usuwaniu szkód powodziowych w powiecie Unpha.