Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcje terenowe w powiecie Samjiyon.

Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii, Kim Jong Un zapoznał się ze stanem prac budowlanych w centrum powiatu Samjiyon.

Oglądając nowo wybudowane domy mieszkalne, obiekty infrastruktury usługowej i publiczne budynki, powiedział z wielkim uznaniem, że gdy odwiedzał to miejsce w sierpniu, powstawały dopiero szkielety, a teraz, choć minęło tylko niewiele ponad dwa miesiące, większość budynków wchodzi w fazę ukończenia. Bardzo się ucieszył, widząc, że, zgodnie z zamierzeniem Partii, powiat Samjiyon przyjął wspaniały kształt modelowego górskiego miasta o wysokim poziomie kulturalnym.

Wszedł do ukończonego domu mieszkalnego, gdzie oglądając salon, kuchnię, łazienkę oraz inne pomieszczenia powiedział, że zbudowany on został w doskonały sposób.

Pochwalił fakt, że wszyscy dowódcy i żołnierze-budowniczowie oraz członkowie brygady roboczej biorący udział w pracach budowlanych w powiecie Samjiyon z sukcesem wykonali zadania na ten rok, w tym te dotyczące projektów na obszarze wokół Jeziora Chon i Góry Paektu, budynków publicznych i przemysłowych, domów mieszkalnych oraz drogi w rejonie centrum powiatu.

Zapoznał się z różnymi zagadnieniami odnoszącymi się do prac budowlanych w powiecie Samjiyon, kwestiami zaopatrzenia w materiały i siłę roboczą oraz kwestią transportu materiałów, wysłuchał sprawozdania o problemach dotyczących przebiegu budowy.

Zauważając, że rada i zarząd budowlany powiatu Samjiyon planują wykonanie wszystkich projektów w powiecie w czterech etapach do roku 2021, powiedział, że Partia ma inne zamiary. Dodał, że Partia chce żeby budowa podzielona została na trzy etapy i została ukończona w okresie 5-letniej strategii rozwoju gospodarki narodowej. Przedstawił zadanie ponownego opracowania planu i ukończenia całego Samjiyońskiego projektu budowlanego przed czasem, do października 2020, kiedy przypada 75. rocznica założenia PPK.

Powiedział, że, aby w przyszłym roku dokonać takich postępów w pracach jak w roku obecnym, plan budowlany na przyszły rok, w którym przypadać będzie drugi etap prac budowlanych w powiecie Samjiyon, powinien zostać starannie opracowany, począwszy od przydzielania poszczególnych projektów jednostkom budowlanym do terminowego dostarczania materiałów budowlanych, funduszy, siły roboczej oraz kwestii związanych z potrzebnym transportem.

Powiedział, że, jak zawsze podkreśla, należy unikać sytuacji, w której będąc ogarniętym niecierpliwością, aby bez względu na wszystko ukończyć coś w pewnym okresie czasu kładzie się nacisk jedynie na szybkość. Dodał, że, tak jak i w przypadku innych prac, jeśli budowa zostanie wykonana tak, że zachwycać będzie wyglądem, ale w istocie nie będzie dobrej jakości, ludzie i przyszłe pokolenia będą czuć o to żal przez długi czas. Powiedział, że przerzucenie nawet jednej łopaty ziemi, czy otynkowanie choćby jednego metra kwadratowego powinno być wykonywane sumiennie, tak jak robiłby to prawdziwy właściciel domu. Podkreślił potrzebę gruntownego zapewnienia jakości na najwyższym poziomie i tym samym wybudowania wszystkich budynków tak, aby stały się monumentalnymi gmachami o trwałym znaczeniu w erze Partii Pracy.

Przedstawił zadania wybudowania we wspaniały sposób Samjiyońskiego Szpitala Ludowego, Samjiyońskiej Biblioteki Naukowo-Technicznej i dodatkowych hoteli oraz podjął kroki w celu zapewnienia dodatkowych sił budowlanych potrzebnych w tym celu.

Odwiedził plac budowy Samjiyońskiej Fabryki Napojów Jagodowych, która będzie produkowała różne napoje i wyroby jagodowe, w tym słodkie galaretki, sok i wino. Mówiąc, że w krótkim okresie czasu dokonany został wielki postęp, polecił ukończyć budowę fabryki przed końcem roku.

W tym dniu Najwyższy Przywódca przeprowadził także kolejną inspekcję terenową Samjiyońskiej Fabryki Mąki Ziemniaczanej.

Bardzo ucieszył go widok gór ziemniaków napełniających magazyny i pochwalił powiat Samjiyon za uzyskanie wysokich plonów ziemniaków pomimo niesprzyjających warunków klimatycznych w tym roku.

Powiedział, że wraz z dużą produkcją mąki ziemniaczanej, należy promować wśród ludzi jej zalety oraz przekazywać im metody przygotowywania różnych potraw z jej użyciem, aby mogli oni aktywnie wprowadzać ją do swojej diety.

Usiadł na stercie ziemniaków wraz z wyższymi urzędnikami prowincji i powiatu oraz urzędnikami fabryki, aby się z nimi sfotografować.

Towarzyszyli mu: Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego KC PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i wiceprzewodniczący KC PPK; Jo Yong Won i Kim Yong Su, wicedyrektorzy departamentu KC PPK; Kim Chang Son, dyrektor departamentu Komisji Spraw Państwowych; i Ma Won Chun, dyrektor biura Komisji Spraw Państwowych.