Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową placu budowy Strefy Turystycznej z Gorącymi Źródłami w powiecie Yangdok, prowincji Pyongan Południowy.

Przed planem ogólnym budowy strefy, Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii zapoznał się z kilkoma propozycjami projektów i udzielił szczegółowych wskazówek w sprawie modyfikacji planu ogólnego.

Powiedział, że miejsce to jest doskonałe do termalnych kuracji i turystyki, ponieważ są w nim korzystne warunki transportowe, piękne krajobrazy a również duża roczna wydajność gorących źródeł, których woda zawiera pomocne w leczeniu różnych chorób pierwiastki. Dodał, że charakterystyczny koreański styl i znakomity poziom usług sprawią, że powstanie tu kolejne zaplecze życia kulturalnego i emocjonalnego na światowym poziomie, które przyczyni się do promocji zdrowia ludzi i gdzie będą mogli oni cieszyć się wysoce cywilizowanym życiem.

Podkreślając potrzebę szybkiego ukończenia projektowania, kluczowego procesu dla rozwoju strefy, wezwał do zapewnienia najwyższego poziomu pod względem architektonicznego piękna i udogodnień poprzez uwzględnienie wszystkiego co najlepsze na świecie.

Powiedział, że ponieważ strefa podzielona jest na sekcję uzdrowiskową i turystyczno-wypoczynkową, konieczne jest opracowanie zadań technicznych w pierwszej kolejności w oparciu o głęboką analizę danych o takich obiektach usługowych wykorzystujących gorące źródła znajdujących się w różnych krajach świata.

Zauważył, że rekomendacja przedstawiona niedawno przez Biuro Projektowe Komisji Spraw Państwowych przewiduje przydzielenie zadań technicznych związanych z poszczególnymi projektami w strefie ministerstwom podlegającym Gabinetowi i narodowym instytucjom, w tym Ministerstwu Zdrowia Publicznego, Ministerstwu Pracy, Narodowemu Urzędowi Turystyki i Generalnemu Biuru Usług Publicznych. Powiedział, że postąpienie w ten sposób nie pomoże jednak w zbudowaniu strefy na światowym poziomie zgodnej z zamierzeniami Partii.

Powiedział, że ta budowa jest projektem bezpośrednio zainicjowanym i zaproponowanym przez Partię, mającym na celu danie ludziom możliwości cieszenia się wysoce cywilizowanym życiem oraz promocję ich zdrowia i dlatego, praca nad zadaniami technicznymi powinna być prowadzona przy ścisłej współpracy z rządowym szpitalem przy pełnej odpowiedzialności ponoszonej przez odpowiednie departamenty Komitetu Centralnego Partii i KSP. Godzinami udzielał cennych wskazówek dotyczących projektu. Powiedział, że Biuro Projektowe KSP powinno przyjąć wiodącą rolę w odpowiedzialnym projektowaniu z udziałem kompetentnego zespołu projektowego.

Zauważył, że budowa strefy powinna zostać wspaniale ukończona na najwyższym poziomie przed 10 października przyszłego roku, tak jak zostało to obiecane ludziom. Przedstawił konkretne zadania odnoszące się do ukończenia prac nad fundamentami budynków przed końcem roku i posuwania naprzód procesów, które wymagają pierwszeństwa poprzez podjęcie środków mających na celu zapewnienie dostaw energii, komunikacji, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, przebudowy i rozbudowy linii kolejowych i sieci dróg oraz zalesiania i zazieleniania.

Powiedział, że Partia uznaje budowę Strefy Turystycznej z Gorącymi Źródłami w powiecie Yangdok i przebudowę Centrum Wypoczynkowego z Gorącymi Źródłami Onpho w powiecie Kyongsong za zadania kluczowe, podkreślając potrzebę, aby armia i ludzie w innych prowincjach, przyjmując za wzór te projekty, wspólnymi wysiłkami ulepszyli kurorty w swoich rejonach.

Powiedział, że obecnie w KRLD podejmowanych jest niemało projektów, które służyć mają kulturalnemu i emocjonalnemu życiu ludzi i dzieje się tak nie ze względu na szczególnie korzystne warunki czy nadmiar zasobów. Kontynuował mówiąc, że projekty te są tworami budowanymi przez stanowczą determinację i silną wolę Partii, aby, pokonując wszelkie trudności, szybko, wynieść najlepszych na świecie ludzi na szczyt socjalistycznej cywilizacji. Dodał, że Armia Ludowa powinna wspaniale wybudować kolejny dobytek ludu, który będzie chwalony na świecie, jak przystało na godnych podziwu synów i córki ludu i twórców jego szczęścia, zachowując głęboko w sercach zaufanie Partii, która powierzyła im budowę Strefy Turystycznej z Gorącymi Źródłami, pierwszej tego rodzaju w historii kraju.

Podczas inspekcji Towarzyszyli mu: Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego KC PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i wiceprzewodniczący KC PPK; Jo Yong Won, Pak Chang Ho i Kim Yong Su, wicedyrektorzy departamentu KC PPK; Kang Il Gyong, przewodniczący Powiatowego Komitetu PPK w powiecie Yangdok; oraz Kim Chang Son i Ma Won Chun, urzędnicy Komisji Spraw Państwowych.