Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, przeprowadził inspekcję terenową placu budowy Pjongjańskiego Szpitala Ogólnego.

Na miejscu został przywitany przez Pak Pong Ju, wiceprzewodniczącego Komitetu Centralnego PPK; Pak Thae Songa; Kim Jae Ryonga, premiera Rządu, oraz urzędników komisji koordynacji budowy.

Oglądając plac budowy, bardzo pochwalił budowniczych za ich pracownicze wyczyny, mówiąc, że wiele zostało do tej pory zrobione i budowa niezwykle szybko posunęła się naprzód, pomimo trudnej sytuacji.

Po wysłuchaniu szczegółowego sprawozdania komisji koordynacji budowy z ogólnej sytuacji, zwrócił uwagę na poważne problemy występujące w zakresie ekonomicznej organizacji budowy.

Powiedział, że komisja koordynacji budowy prowadzi pracę ekonomiczną w niedbały sposób i nawet nie przygotowała jeszcze należycie budżetu na budowę. Zauważył, że poważnie odeszła ona od polityki Partii w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz materiały i postąpiła wbrew intencjom Partii, która zainicjowała budowę i zaplanowała działanie szpitala dla ludzi. Ostro upomniał członków komisji za obciążanie ludności poprzez zachęcanie do różnego rodzaju „wsparcia”.

Mówiąc, że komisja koordynacji budowy nie rozwiązała wszystkich problemów zgodnie z linią polityki Partii, dodał, że jeśli pozwoli się, aby taka sytuacja trwała nadał, to wzniosły plan i intencje Partii, która zainicjowała chlubną i wartościową budowę dla dobra ludzi, mogą zostać zniekształcone, a wizerunek Partii nadszarpnięty.

Polecił odpowiednim departamentom Komitetu Centralnego Partii, aby dokładnie zbadały pracę komisji koordynacji budowy i wymieniły wszystkich urzędników, którzy ponoszą winę za sytuację.

Zaznaczył, że choć dzięki patriotycznemu zapałowi i oddanym wysiłkom budowniczych oraz ludzi pracy odpowiedzialnych za sprzęt i materiały budowa dynamicznie postępuje naprzód, to jest to dopiero początek i wciąż jest bardzo wiele do zrobienia. Podkreślił potrzebę, aby komisja koordynacji budowy dotrzymywała kroku Komitetowi Centralnemu Partii i właściwie prowadziła prace organizacyjne i działania mające na celu wypełnianie decyzji podjętych podczas 14. poszerzonego posiedzenia Biura Politycznego 7. Komitetu Centralnego PPK.