Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził inspekcję terenową Generalnej Fermy Bydła w rejonie Ungok.

Najpierw odwiedził instytut hodowli optymalnych ras żywego inwentarza.

Zapoznał się z realizacją zadań, które przedstawił podczas inspekcji fermy 5 sierpnia 2012, w zakresie konsolidacji materialnych i technicznych fundamentów instytutu, a również z pracą instytutu w ostatnim czasie.

Mówiąc, że kraj powinien znaleźć się wśród krajów zaawansowanych w hodowli zwierząt, opierając metody hodowli, opasu i pielęgnacji na naukowych podstawach oraz podnosząc poziom ich modernizacji, podkreślił potrzebę zintensyfikowania prac badawczych mających na celu zapobieganie degeneracji ras zwierząt hodowlanych.

Szczegółowo zapoznał się z informacjami o wysokoplennych roślinach pastewnych, których testową uprawę prowadzi instytut.

Zauważając, że najistotniejszą kwestią w hodowli zwierząt jest obniżenie jednostki paszy zbożowej, powiedział, że kluczowym celem hodowlanym instytutu jest rozpowszechnienie w kraju ras o wysokiej wydajności, niskiej jednostce paszowej oraz dobrej jakości i smacznym mięsie.

Zaznaczył, że dla dalszego rozwoju instytutu konieczne jest odpowiednie budowanie szeregów naukowców i badaczy oraz podnoszenie naukowego i technologicznego poziomu hodowli zwierząt i dał instrukcje dokonania dokładnej oceny sytuacji instytutu i podjęcia kroków w celu udzielenia mu pomocy na skalę państwową.

Następnie Najwyższy Przywódca odwiedził Halę nr 1 Fermy Hodowli Bydła Mięsnego.

Podkreślił potrzebę skrupulatnej organizacji pracy naukowej i technologicznej mającej na celu zapobieganie degeneracji najlepszych ras i utrzymywanie cech ras czystych oraz zmienianie ras krów o niskim przyroście wagi i niesmacznym mięsie i mleku w dobre rasy.

Zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest stworzenie i właściwe utrzymywanie środowiska zagród dla krów zgodnego z wymogami weterynaryjnymi i anty-epidemiologicznymi oraz zapewnienie zwierzętom dobrej opieki w zakresie odżywiania poprzez stworzenie dobrych receptur pasz odpowiednich do cech każdej rasy.

Powiedział, że aby wprowadzić w życie dalekosiężną politykę Partii w zakresie rozwoju hodowli żywego inwentarza, należy określić zacofaną krajową naukę i technologię hodowli zwierząt takimi jakie są, przyjąć stanowisko priorytetowego traktowania tych dziedzin na skalę państwową i zaktywizować pracę nad ich pilnym rozwojem. Zaznaczył potrzebę zintensyfikowania prac na rzecz rozpowszechniania zaawansowanej nauki i technologii, priorytetowego traktowania pracy nad szkoleniem naukowców i techników na tym polu, stałego ulepszania metod badań hodowlanych, pielęgnacji i opasu, odpowiedniego wyznaczenia okresowego celu dla oparcia hodowli żywego inwentarza na zaawansowanych naukowych podstawach oraz dokładania wszelkich starań do realizacji zamierzonych dążeń.

Mówiąc, że Generalna Ferma Bydła w rejonie Ungok, krajowa kompleksowa baza hodowli żywego inwentarza, wzięła na siebie bardzo ważny obowiązek, wyraził oczekiwanie i przekonanie, że urzędnicy i pracownicy fermy dokonają wielkiego skoku naprzód w produkcji żywego inwentarza oraz pracach badawczych i w ten sposób nadadzą tempo implementacji polityki Partii w tym zakresie.

Towarzyszyli mu Hwang Pyong So, pierwszy wicedyrektor departamentu Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei; Jo Yong Won, O Il Jong i Kim Yong Su, wicedyrektorzy departamentu Komitetu Centralnego PPK; oraz Kim Chang Son, dyrektor departamentu Komisji Spraw Państwowych.