Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei (PPK) i przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, przekazał ustną wiadomość Xi Jinpingowi, sekretarzowi generalnemu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i prezydentowi Chińskiej Republiki Ludowej, w celu przekazania mu informacji na temat 8. Kongresu PPK – zgodnie z wymogami czasów, aby wzmacniać strategiczną komunikację pomiędzy dwiema stronami w oparciu o głębokie braterstwo.

W wiadomości tej szanowny Towarzysz Kim Jong Un szczegółowo wyjaśnił, że podczas 8. Kongresu PPK wysunięto naukową i strategiczną linię walki oraz strategiczne i taktyczne zadania mające na celu dokonanie świeżych innowacji w zakresie spraw partyjnych i państwowych, tak jak wymagają tego zmiany, które zaszły w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz obecna rzeczywistość.

Powiedział, że na kongresie podjęto praktyczne środki, aby umocnić kierownictwo i sprawność bojową Partii, zapewnić jej właściwy rozwój oraz konsolidację państwa, jak również systemu społecznego, oraz wyznaczono kierunek postępu i politycznej walki koreańskiej rewolucji, w tym przedyskutowano strategię i nowy długoterminowy plan gospodarczy na obecnym etapie i podjęto w tym zakresie decyzje.

Szczegółowo poinformował, że, po dogłębnej analizie relacji międzynarodowych i sytuacji na Półwyspie Koreańskim, PPK przeprowadziła debatę na temat swojego politycznego stanowiska w sprawie wzmacniania zdolności obronnych kraju, w sprawie stosunków międzykoreańskich i stosunków między KRLD a USA i że podjęto co do tych kwestii decyzje. Podkreślił potrzebę umacniania jedności i współpracy pomiędzy obiema partiami i obydwoma krajami, aby stawić czoła wyzwaniom rzucanym przez wrogie siły i ich obstrukcyjnym działaniom.

Kim Jong Un w wiadomości zaznaczył też, że, jak ze swoich własnych, cieszy się ze znaczących sukcesów KPCh i narodu chińskiego, dokonanych w walce o budowę wszechstronnie dostatniego społeczeństwa pod kierownictwem sekretarza generalnego Xi Jinpinga oraz poprzez skuteczne radzenie sobie z katastrofą wywołaną światowym kryzysem zdrowia i stanowczą obronę socjalizmu w obliczu nikczemnych potwarzy i presji ze strony wrogich sił.

Podkreślił, że energiczne rozwijanie dzieła socjalizmu siłą przyjaźni i jedności jest niezachwianą wolą PPK i narodu koreańskiego. Wyraził przekonanie, że – w tym znaczącym roku, w którym przypada 100. rocznica założenia KPCh i 60. rocznica zawarcia koreańsko-chińskiego Traktatu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy – współpraca pomiędzy obiema partiami będzie w dalszym ciągu szła dobrze i przyjazne relacje pomiędzy obydwoma krajami będą rosły w siłę, jak wymagają tego czasy i co zgodne jest z wolą i kluczowymi interesami obydwu narodów.

Szczerze życzył Xi Jinpingowi dobrego zdrowia i jeszcze większych sukcesów w wykonywaniu ciężkich obowiązków związanych ze staniem na czele KPCh i narodu chińskiego.