Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei (PPK), przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, pokierował ćwiczeniami powietrznodesantowymi pododdziałów strzelców wyborowych Sił Powietrznych i Przeciwlotniczych Koreańskiej Armii Ludowej (KAL).

Towarzyszyli mu wyżsi urzędnicy Komitetu Centralnego PPK.

Najwyższy Przywódca wysłuchał sprawozdania o planie ćwiczeń a następnie nimi pokierował.

Był bardzo zadowolony z zaprezentowanych przez strzelców wyborowych umiejętności. Powiedział, że szybkie działania żołnierzy dowodzonych bezpośrednio przez dowódców brygad i komisarzy prowadzone na nieznanym terenie zgodnie z nagle wydanym rozkazem były warte obejrzenia. Chwaląc ich jako odważnych, niezawodnych i prawdziwych bojowników, wyraził wielką satysfakcję.

Zaznaczył, że konieczne jest prowadzenie ćwiczeń bez uprzedzenia, w warunkach naśladujących prawdziwą wojnę, nie wiążąc się przepisami i formalnościami i tym samym stwarzanie okazji do zwiększania gotowości jednostek KAL do wojny oraz sprawdzania ich i szkolenia.

Mówiąc, że bitwa może być prowadzona na terenie i w warunkach różniących się od tych z ćwiczeń, podkreślił potrzebę organizowania i kierowania ćwiczeniami w sposób efektywny z głównym naciskiem na pełne przygotowanie wszystkich żołnierzy do wypełniania swoich obowiązków z powodzeniem w każdych okolicznościach.

Powiedział, że aby przekształcić KAL w niezwyciężoną armię, należy stale wznosić sztandar rewolucji w szkoleniu i intensywnie prowadzić praktyczne i realistyczne ćwiczenia ustanawiając symulowane warunki wojenne i tworząc różne niespodziewane okoliczności.

Odbył sesję zdjęciową z żołnierzami, którzy wzięli udział w ćwiczeniach.

Źródło: KCNA, 18 listopada 2019 r.